14.10.2021

Delegacija Univerziteta odbrane na sastanku komandanata vojnoobrazovnih ustanova
Rektor Univerziteta odbrane, general-potpukovnik doc. dr Goran Radovanović, učestvuje u radu 50. konferencije komandanata koja se u organizaciji  NATO Odbrambenog koledža iz Rima i danskog Kraljevskog koledža odbrane održava u Kopenhagenu od 12. do 14. oktobra 2021. godine.
 

Tema konferencije je budućnost ratovanja i implikacije na profesionalno vojno obrazovanje. U okviru panela koji su organizovani na teme budućnosti ratovanja, potrebnih ratnih veština, kao i implikacija tehnoloških dostignuća na profesionalno vojno obrazovanje, angažovani su predavači iz eminentnih institucija i univerziteta iz celog sveta.
 
Pored rektora Univerziteta odbrane, konferenciji prisustvuje komandant Kadetske brigade Vojne akademije Univerziteta odbrane pukovnik Ivan Orbović. Učešće na Konferenciji bila je prilika za sagledavanje razvoja koncepta novih tehnologija, veštačke inteligencije, njihovog uticaja na proces donošenja vojnih odluka, kao i potreba za prilagođavanje profesionalnog vojnog obrazovanja zahtevima koji se postavljaju pred ratnika budućnosti.
 
Na marginama konferencije general-potpukovnik doc. dr Goran Radovanović je razgovarao sa rukovodiocima brojnih institucija i univerziteta o mogućnostima unapređenja vojnoobrazovne saradnje.