poseta komandi KoV 2 (2).jpg

Студијско путовање полазника Генералштабног усавршавања

29. 10. 2018

Полазници 62. класе Генералштабног усавршавања Школе националне одбране Универзитета одбране, у периоду од 22. до 26. октобра ове године, у оквиру предмета „Стратегија” реализовали су студијско путовањe ради сагледавања геостратегијских и војногеографских карактеристика ратишта, привредних капацитета и економског потенцијала наменске индустрије Републике Србије, упознавања са улогом и задацима органа државне управе, локалне самоуправе и привредних субјеката у систему безбедности и одбране Републике Србије, као и са свим аспектима њихове сарадње са јединицама и установама МО и ВС.