nova-31jpg.jpg

Јавни конкурс за избор једног лица у звање доцента

01. 07. 2018

Универзитет одбране у Београду
Војна академија


РАСПИСУЈЕ

Јавни конкурс за избор једног лица у звање доцента у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких наука за ужу научну област Енглески језик.


ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА
1.    да кандидат поседује научни степен доктора наука из области за коју се бира,
2.    да кандидат није правоснажно осуђиван за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи и
3.    да је кандидат војни службеник.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА
1.    да испуњава услове за избор у звање доцента из члана 16. и члана 17. Правилника о стицању звања наставника на Универзитету одбране („Службени војни лист“ број 21/16).
2.    Кандидати за избор у звање доцента приступно предавање ће се одржати дана 09. 07. 2018. године. Приступно предавање траје најдуже 20 минута. Тему бира кандидат, с тим да она мора да буде из уже научне области за коју конкурише за избор у звање доцента.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС

Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу:

1.    Документацију према Упутству за припрему конкурсне документације и израду извештаја за избор у звање наставника (Одлука Сената број 7/56 од 20.октобра 2016. године) које је објављено на интернет страници Универитета одбране (Војне академије)
2.    Попуњен одговарајући Образазац Извештаја комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника (CD)
3.    Уверење надлежног органа МУП о непостојању правоснажне пресуде за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје исокошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи
4.    Сагласност претпостављене команде за ангажовање у наставном процесу у оквиру студијских програма Војне академије


НАЧИН КОНКУРИСАЊА

Пријаве на конкурс за избор у звање наставника подносе се на адресу Војне академије: Генерала Павла Јуришића Штурма 33, Београд, са назнаком „конкурс за избор у звање наставника”.
У пријави обавезно навести адресу и телефон, ужу научну област и звање за које се пријава подноси.
Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити разматране.
Конкурсна документација се неће враћати кандидату.
Конкурс је отворен 30 дана, рачунајући од првог наредног дана од дана објављивања.

ВАЖНА НАПОМЕНА
 
Кандидат који буде изабран у звање наставника неће бити постављан на формацијско место наставника у Војној академији, већ ће права и обавезе наставника остваривати са формацијског места на ком је већ постављен, а у складу са чланом 88. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017).
 Oбјављено у секцији:

Верзија за штампу

 

A+ A-

Претрага

Календар активности

« Новембар 2018 »
ПонУтоСреЧетПетСубНед
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 

Избори у звања наставника

Erasmus ImprESS ТЕМПУС ПРОЈЕКТИ

Важнији линкови

Пратите нас