Eko Med 1.jpg

Знање нема алтернативу

01. 12. 2014

 

О овом универзитету, који је врло брзо стекао углед високообразовне установе са високим рејтингом, јер ствара квалитетне стручњаке различитог профила имвисоког нивоа знања из области за коју се школују, за часопис “Еко-Мед плус” разговарамо са ректором, генерал-потпуковником проф. др Миодрагом Јевтићем, сугурни да ће имати чиме да се похвали пред крај ове календарске и с поносом уђе у наредну годину.
 

– Оснивањем Универзитета предвиђено је уважавање Болоњског процеса, акредитовани су сви студијски програми и високошколске инститиције. УО је интегрални део Конференције Универзитета Србије (КОНУС) и свој рад је у потпуности хармонизовао са академском заједницом Републике Србије. Јединствен је међу бројним војним или националним универзитетима одбране јер једини у Европи има у свом саставу и Медицински факултет са акредитованим студијама на сва три нивоа високог образовања. Поред медицинског, акредитовани су и студијски програми у сва три степена и у пољима техничко-технолошких, природно-математичких и друштвено-хуманистичких наука – каже за наш часопис генерал-потпуковник Јевтић. – Посебна пажња посвећена је и континуираном каријерном усавршавању и оспособљавању за специфичности обављања професионалне делатности у систему одбране. Као и сви други универзитети, имамо своје органе руковођења, пословођења, стручне органе, студентски парламент, аутономију у раду, али и мониторинг од стране министра одбране због специфичности које у процесу образовања имамо.

Шта још карактерише Универзитет?

– Високо уважавање интегритета личности младог човека, поштовање родне равноправности, морални дигнитет, услови школовања, предвидива и вођена каријера су вероватно опредељујући фактори великог интереса младих људи за школовање на нашем универзитету. Примера ради, на основним и интегрисаним студијама Универзитета конкурише већ неколико година уназад и по 18 кандидата на једно место.
– Дубоко смо убеђени да су најважнији глобални циљеви XXИ века ефикасно образовање и практично примењиво знање, да је употребљиво знање најважнији људски ресурс и капитал, као и да образован човек мора да буде у средишту пажње друштва – истиче наш саговорник.
 

- Резултати изузетне посвећености наставног кадра и уложеног рада су стечена знања која су препознатљива и ван наших националних оквира, њима осветљавамо просторе у којима тражимо излазе из проблема са којима се суочавамо. Трансфер стечених знања је наша најважнија мисија и мера су нашег постојања, јер ми пролазимо, а дела остају и сведоче о нама.
Наука и образовање су универзалне категорије, а улагање у њих је дефинитивно најпрофитабилнија инвестиција данашњице. Такође, посвећеност младим генерацијама је системска, планска и уз подршку челних људи Министарства одбране (МО) удружено радимо на свеопштем ослобађању духа даровитих, јер они су наше истинско благо и највећа вредност. У њих верујемо и трудимо се да им кораке не успоравамо и снагу превише не одузимамо. То је људски, стручни и национални задатак највишег ранга. То је наша академска и национална мисија. Та посвећеност и љубав према својој земљи, препознатљив мото “Дела, не речи”, бриљантни умови и победници, указују да нису сви најбољи отишли из ове наше лепе земље. Ето свима нама подстицаја да, загледани у најсветлије примере наше прошлости, градимо будућност јер она припада онима који имају јасну визију, који су духовно и физички здрави и снажни. – Изузетно поштујемо нашу прошлост, свесни реалности времена у којем живимо уз јасну визију сутрашњице. Управо су то опредељујући разлози за успостављање и јачање академске сарадње како у националном, тако и у регионалном и ширем европском смислу. Није нас срамота да учимо од других, али и да поносно понудимо наша искуства, знања и вредности. Успоставили смо сарадњу са свим државним универзитетима у земљи и више цивилних и националних универзитета одбране у БиХ, Хрватској, Словенији, Кини, Чешкој, Пољској, Словачкој, Румунији, Бугарској, Мађарској, Аустрији. У оквиру Дунавске асоцијације универзитета и Централноевропског форума војних универзитета успоставили смо и посредно сарађујемо са више од 70 универзитета у региону. Наше високошколске јединице, ВА и МФ ВМА такође имају веома добро развијену сарадњу са сродним образовним институцијама – наставља наш саговорник.

Ипак, који су били главни разлози оснивања УО?

– Војна академија баштини традицију војног образовања на нашим просторима још од 1850. године, а ВМА од 1844. Велики број изузетно обдарених и образованих официра је учествовао у стварању, одбранама и очувању наше нације и државе. Много их је учествовало и у оснивању цивилних образовних институција и универзитета. По некима од њих се географски и демографски препознаје наша земља у неким крајевима света, а њихова дела изучавају као примери поступања у условима масовних катастрофа међу којима је рат најтежа манифестација.У циљу очувања тих тековина, надградње и стављања у функцију употребе наших образовних и научних ресурса свим грађанима наше земље, определили смо се да наша знања и искуства интегришемо у једну целину и хармонизујемо са академском заједницом. Надаље, желели смо да побољшамо на јачању образовног профила наших официра, а њихове професионалне војничке способности оснажимо са академским оспособљавањем ради коначног препознавања и позиционирања у средишту пажње друштва. Наравно да смо овим потезом наше људе учинили потпуно компатибилним и равноправним са колегама из других земаља и отуда нас не чуде бројне похвале које наши контигенти добијају за квалитетно извршавање задатака у мировним мисијама. Дубоко смо убеђени да је знање наш највреднији ресурс, а да је неговање интелектуалног капитала нације гаранција њеног прогреса – каже ректор Универзитета одбране.

Господине генерале, Универзитет одбране има и Медицински факултет…

– Веома добро су нам познати капацититети за студирање медицине и потребе наше земље у том смислу. Годинама уназад смо медицинско обезбеђење војних активности радили пријемом младих доктора из грађанства. Наравно, пре почетка њиховог рада било је неопходно да прођу претходно оспособљавање, које поред одређеног времена захтева и значајна финансијска средства. Имајући у виду искуства из области збрињавања великог броја повређених у условима масовног повређивања, респектибилне капацитете војноздравствених установа и неопходног наставног кадра, одлучили смо да та знања сачувамо, пренесемо их млађим генерацијама и разменимо их са партнерима из других земаља.
Такође смо сматрали великом предношћу благовремено навикавање на систем који има своје специфичности и захтеве који некада превазилазе стандардне академске медицинске захтеве. Рационалност и уштеде су такође били присутни, а коришћењем расположивих ресурса одлучили смо се за стварање потребног кадра у квалитативном и квантитативном смислу. Пројекцијом потребног кадра сви имају обезбеђен посао, планско усавршавање и вођену каријеру. Увели смо и одређене новине у њиховом школовању, где нпр. сваки студент-кадет има од првог дана ментора који му је поуздан ослонац за успешно савладавање теоријске и практичне наставе.

Ове године смо уписали шесту генерацију, а на крају школске 2014/15. добићемо прву генерацију дипломираних доктора медицине. У настави нам помаже и око 25 одсто наставника са других медицинских факултета у земљи, а опште је запажање да добијамо изванредну генерацију младих доктора, са којима се већ поносимо, јер су оправдали очекивања. Сигурни смо да у извршавању све три мисије наше војске добијамо веома поуздан ослонац. Универзитета одбране има још карактеристика које га чине различитим у односу на друге у нашој земљи…– Важно је знати да наши студенти-кадети са завршеним основним, интегрисаним, специјалистичким, мастер и докторским студијима, поред официрског звања, добијају и додатке диплома о завршеном академском образовању и потпуно су равноправни са својим колегама који завршавају студије на универзитетима у грађанству. Од великог је значаја да наша јавност буде упозната и са нашим радом на целоживотном каријерном усавршавању. Ово усавршавање реализујемо на четири нивоа, при чему је највиши ниво Високе студије безбедности и одбране. Ове студије едукују најквалитеније представнике система одбране и будуће лидере у програмима националне и регионалне безбедности. Полазници су највиши официри Војске Србије, поједини министри Владе Републике Србије, државни секретари, еминетни припадници овог ресора из иностранства – речи су проф.др Јевтића. Специјалистичке студије у медицинском пољу и другим областима рада нашег Универзитета такође су предмет интереса лица из система одбране, лица из грађанства али и све већег броја заинтересованих стручњака из иностранства – с не малим поносом истиче ректор Универзитета одбране генерал-потпуковник проф. др Миодраг Јевтић.


БиографијаГенерал-потпуковник проф. др Миодраг Јевтић рођен је у Смедереву 1956. године, где је завршио своје средњошколско образовање. Медицински факултет је завршио 1981, а специјализацију на ВМА 1992. године. У звање асистента на предмету Хирургија у ВМА изабран је 1994. године. Докторски рад на тему “Вредност процена тежине ратних повреда за јединствену ратнохируршку доктрину” одбранио је 1997. године. У звање доцента биран је 1999. године, ванредног професора 2005, а у звање редовног професора је изабран децембра 2008. године. Од 2007. гостујући је професор Медицинског факултета у Нишу, а од 2010. год. редовни професор Европског центра за мир и развој Универзитета за мир УН. Први је ректор Универзитета одбране у Београду. У каријери је професионално прошао све предвиђене дужности, од трупне амбуланте у Чачку, организације збрињавања повређених и оболелих у ванредним ситуацијама, до функције начелника ВМА у периоду од фебруара 2005. до марта 2011. год. Овај период карактерише поновно јачање угледа ВМА као здравствене и образовне установе у земљи и региону, јачање материјалних и кадровских ресурса, преко 50 млађих доктора је упућено на усавршавање широм света, укључивање у здравствени систем Републике Србије, реализован договор са РЗЗО око могућности лечења свих грађана наше земље у ВМА, увођење великог броја нових метода лечења, укључујући и трансплантацију јетре и других органа, ревитализацију сарадње са другим медицинским факултетима у земљи, Балкану, Европи и свету. Аутор је и коаутор у више од 300 стручних и научних радова презентованих или публикованих у земљи и иностранству. Члан је уређивачких одбора више стручних часописа а аутор је и коаутор у 16 до сада објављених књига и монографија. Ментор је и члан комисија за одбрану 12 доктората на Медицинским факултетима у Крагујевцу, Нишу и на ВМА. Председник је испитне комисије на специјалистичким студијама из опште хирургије на ВМА. Носилац је великог броја ордена и признања, а посебно му је драга Повеља родног града Смедерева. Члан је већег броја домаћих и иностраних стручних удружења, укључујући и Америчко удружење војних хирурга (АМСУС). Носилац је звања академика СКАИН и носилац Ордена витеза Тесле. Ожењен је, отац двоје деце и има троје унучади.


 Oбјављено у секцији:

Верзија за штампу

 

A+ A-

Претрага

Календар активности

« Јул 2020 »
ПонУтоСреЧетПетСубНед
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

Избори у звања наставника

Erasmus ImprESS ТЕМПУС ПРОЈЕКТИ

Важнији линкови

Пратите нас