3DSC_0018.jpg

Održana treća sednica Senata Univerziteta odbrane

07. 02. 2012

Dana 02. 02. 2012. godine u Rektoratu Univerziteta odbrane održana je treća redovna sednica Senata kojom je predsedavao rektor Univerziteta odbrane general-major prof. dr Miodrag Jevtić.

Na početku sednice, rektor Univerziteta upoznao je članove Senata sa činjenicom da je 31. 01. 2012. godine održana konstitutivna sednica Saveta Univerziteta odbrane i da je tim činom završeno konstituisanje organa Univerziteta odbrane.

Na sednici su nakon kraće rasprave usvojeni predlozi opštih akata Univerziteta, koje je izradila radna grupa sastavljena od pripadnika Rektorata i obe visokoškolske jedinice. Članovi Senata su usvojili šest pravilnika koji se prvenstveno odnose na oblast obezbeđenja kvaliteta, i to: Pra­vil­nik o obez­be­đe­nju kva­li­te­ta, Pra­vil­nik o sa­mo­vred­no­va­nju, Pra­vil­nik o ka­det­skom od­no­sno stu­dent­skom vred­no­va­nju kva­li­te­ta stu­di­ja i pe­da­go­škog ra­da na­stav­ni­ka, Pra­vil­nik o po­la­ga­nju is­pi­ta i oce­nji­va­nju na is­pi­tu, Pra­vil­nik o na­či­nu, po­stup­ku i bli­žim uslo­vi­ma za sti­ca­nje zva­nja na­stav­ni­ka i Pravilnik o postupku i uslovima dodele zvanja i prava lica izabranog u zvanje profesor emeritus. S obzirom na to da su na ovoj sednici razmatrani pravilnici koji se, između ostalog, odnose na kvalitet nastave, sednici Senata je prisustvovao i kadet-prorektor Vladimir Timotijević.

Osim pomenutih pravilnika, Senat je usvojio i Izveštaj o po­slo­va­nju i go­di­šnjem ob­ra­ču­nu Univerziteta odbrane u 2011. godini i Fi­nan­sij­ski pla­n Uni­ver­zi­te­ta odbrane za 2012. godinu.

Na ovoj sednici usvojen je i izveštaj Komisije o osnovanosti inicijative za dodelu počasnog doktorata Univerziteta odbrane brigadnom generalu u penziji prof. dr Rudolfu Urbanu rektoru Univerziteta odbrane u Republici Češkoj. Počasni doktorat biće mu dodeljen na proslavi Dana Univerziteta odbrane 24. 02. 2012. godine.

 

 

Kada je reč o dodeli zvanja profesor emeritus na Univerzitetu odbrane, Senat je doneo odluku da se u toku 2012 godine može dodeliti jedno zvanje profesor emeritus na ovom univerzitetu.

Tokom sednice članovi Senata su upoznati sa narednim aktivnostima Univerziteta odbrane usmerenim na izradu ostalih opštih akata Univerziteta koje bi u narednom periodu trebao da usvoji Senat Univerziteta.

 Objavljeno u Sekciji: Saopšenja

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Kalendar aktivnosti

« Decembar 2018 »
PonUtoSreČetPetSubNed
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

Izbori u zvanja nastavnika

Erasmus TEMPUS PROJEKTI

Važniji linkovi

Pratite nas