nova2jpg.jpg

Конкурс за упис самофинансирајућих студената на мастер студије ВА

01. 10. 2018

УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ

ВОЈНА АКАДЕМИЈА

 

 

расписује

К О Н К У Р С

за пријем студената на мастер академске студије

 

 

Војна академија Универзитета одбране у Београду у школској 2018/2019. години на мастер академске студије уписује самофинансирајуће студенте за следеће студијске програме:

1.  Менаџмент у одбрани – 21 студент,

2.  Војномашинско инжењерство – 27 студената,

3.  Војноелектронско инжењерство – 25 студенaтa,

4.  Атомско-биолошко-хемијска одбрана – 8 студената,

5.  Јавне финансије – 15 студенaта,

6.  Војнохемијско инжењерство – 5 студената,

7.  Логистика одбране – 14 студената и

8.  Форензичко инжењерство – 9 студената.

На конкурс се могу јавити кандидати који испуњавају следеће услове:

Општи услови конкурса:

-         да су држављани Републике Србије и

-         да се против њих не води кривични  поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да нису осуђивани за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци.

-         да не постоји безбедносни ризик да кандидат буде примљен на школовање (утврђује надлежна целина Министарства одбране а образац за безбедносну проверу преузима се ОВДЕ).

Посебни услови конкурса:

-         завршене одговарајуће основне академске студије утвр­ђе­не студијским програмом и остварено најмање 240 ЕСПБ,

-         познавање страног језика и

-         кандидати за упис на мастер академске студије који су основне академске студије завршили са просечном оценом мањом од 8,00 полажу пријемни испит.

Начин конкурсисања и поступак спровођења конкурса:

Кандидати пријаве подносе препорученом поштом Војној академији, на адресу Улица генерала Павла Јуришића Штурма број 33, Београд или лично у канцеларији општих послова Војне академије (током трајања конкурса).

Образац пријаве за упис преузима се ОВДЕ.

Уз образац пријаве за конкурс кандидати подносе оверене фотокопије следећих докумената:

-         уверење о држављанству Републике Србије,

-         извод из матичне књиге рођених,

-         диплому или уверење које није старије од годину дана о завршеном школовању на основним академским студијама,

-         уверење надлежног органа да се против њих не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да нису осуђивани за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци, не старије од шест месеци,

-         оверену фотокопију документа (додатак дипломе) о степену познавања страног језика и

-         списак научних и стручних радова.

Пријемни испит за кандидате који имају просечну оцену мању од 8,00 реализоваће се у Војној академији дана 18.10.2018. године са почетком у 16.00 часова.

Приликом доласка на пријемни испит у Војну академију, кандидати морају са собом обавезно да имају документ за личну идентификацију (лична карта или пасош).

Прелиминарна ранг листа биће објављена на интернет страници Војне академије 19.10.2018. године, а коначна ранг листа 23.10.2018. године.

Кандидат који сматра да су његова права повређена, може по­дне­ти приговор декану Војне академије у року од три дана од да­на објављивања прелиминарне ранг листе кандидата. Декан Вој­не академије доноси решење по приговору кандидата у ро­ку од три дана од дана пријема приговора. На решење декана, ка­ндидат може изјавити жалбу начелнику Војне академије у ро­ку од три дана од дана пријема решења. Начелник Војне ака­де­мије решава по жалби у року од три дана од дана њеног при­је­ма.

Упис кандидата на одговарајући студијски програм обавиће се у Војној академији 26.10.2018. године од 08.30 до 14.30 часова у Одсеку за питања кадета, студената и слушалаца, уколико је услове уписа испунило пет или више кандидата.

Трошкови уписа износе 1.000,00 динара и уплаћују се на рачун Војне академије 840-19540845-28, са позивом на број 1227423133384461. Износ школарине за школску 2018/2019. годину је 120.000,00 динара. Начин плаћања биће регулисан Уговором о школовању.

Мерила за утврђивање редоследа кандидата:

1.    Просечна оцена са претходних студија (изражена на две децимале) множи се са коефицијентом 5.

2.    По основу дужине студирања:

-      20 бодова за студије претходног нивоа завршене најкасније до краја једне школске године дуже од трајања студија и

-    5 бодова за студије претходног нивоа завршене најкасније до краја две школске године дуже од трајања студија.

3.    У случају да кандидати имају на основу претходна два критеријума исти број бодова, вредновати и квантитативно исказати публиковане радове према Правилнику о поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања научноистраживачких резултата истраживача (Службени гласник РС, бр. 24/16 и 21/17) и

4.    У случају једнаког броја остварених бодова, на основу претходних мерила, предност има кандидат са већом просечном оценом са претходних студија.

Остала обавештења у вези са конкурсом могу се добити у Одсеку за питања кадета, студената и слушалаца Универзитета одбране на бројеве телефона 011/3603-112 и 011/3603-194 или преко електронске поште upis@va.mod.gov.rs.

 

Конкурс је отворен од 01.10.2018. до 15.10.2018. године.

 

 Oбјављено у секцији:

Верзија за штампу

 

A+ A-

Претрага

Календар активности

« Мај 2019 »
ПонУтоСреЧетПетСубНед
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

Избори у звања наставника

Erasmus ImprESS ТЕМПУС ПРОЈЕКТИ

Важнији линкови

Пратите нас