poseta komandi KoV 2 (2).jpg

Studijsko putovanje polaznika Generalštabnog usavršavanja

29. 10. 2018

Polaznici 62. klase Generalštabnog usavršavanja Škole nacionalne odbrane Univerziteta odbrane, u periodu od 22. do 26. oktobra ove godine, u okviru predmeta „Strategija” realizovali su studijsko putovanje radi sagledavanja geostrategijskih i vojnogeografskih karakteristika ratišta, privrednih kapaciteta i ekonomskog potencijala namenske industrije Republike Srbije, upoznavanja sa ulogom i zadacima organa državne uprave, lokalne samouprave i privrednih subjekata u sistemu bezbednosti i odbrane Republike Srbije, kao i sa svim aspektima njihove saradnje sa jedinicama i ustanovama MO i VS.