Уписи и конкурси на Универзитету одбране

 

 

На акредитоване студијске програме, које реализују високошколске јединице у саставу Универзитета, могу се уписати кандидати под условима и на начин утврђен законом и општим актом Универзитета.Лице која се упише на основне академске студије високошколске јединице стиче статус кадета. Лице које се упише на студије II и III степена стиче статус студента.Лица која се школују за потребе Министарства одбране и Војске Србије, финансирају се средставима обезбеђеним за потребе образовања система одбране у оквиру обима средстава Министарства одбране опредељених Законом о буџету Републике  Србије.

На акредитоване студијске програме могу се уписати и школовати лица из грађанства и страни држављани под условима и на начин утврђен законом и општим актом Универзитета.Лице из грађанства које се упише на акредитоване студијске програме високошколске једнице у саставу Универзитета стиче статус студента.Лица из грађанства се самофинансирају у складу са законом и општим актима универзитета, односно високошколских јединица. Страни држављанин се школују у складу са међудржавним уговором. Страни држављанин се може уписати на одговарајући студијски програм високошколске јединице у оквиру Универзитета у складу са општим актом високошколске јединице.

На предлог високошколских јединица у свом саставу Универзитет доставља организационој јединици Министарства одбране надлежној за људске ресурсе текст заједничког конкурса (у даљем тексту: конкурс) за упис на студије које се организују на Универзитету.
Конкурс садржи:
1)    број кадета и студената за одређене студијске програме,
2)    услове за упис,
3)    мерила за утврђивање редоследа кандидата,
4)    поступак спровођења конкурса,
5)    начин и рокове за подношење жалбе на утврђени редослед,
6)    висину школарине, коју плаћају студенти који се самофинансирају.
Конкурс се објављује најкасније пет месеци пре почетка школске године.

 


Упис на Војну академију

Упис на Војну академију ›››

Упис на Медицински факултет Војномедицинске академије

Упис на Медицински факултет Војномедицинске академије ›››

Верзија за штампу

 

A+ A-

Претрага

Садржаји

Избори у звања наставника

Erasmus ImprESS ТЕМПУС ПРОЈЕКТИ

Важнији линкови

Пратите нас