Проректори

Универзитет има проректоре, који се именују из реда редовних и ванредних професора Универзитета и испуњавају услове у складу са Законом и Законом о Војсци Србије. Проректоре Универзитета именује и разрешава Министар одбране на предлог ректора Универзитета на мандатни период од три године, а најдуже до краја мандата Ректора, са правом још једног избора.Проректори Универзитета организују и воде послове у одређеним областима из делатности Универзитета за које их ректор овласти, актом о њиховом постављењу. Један од проректора, кога Ректор овласти, замењује Ректора у случају одсутности.

 

 

 

Проректор за наставу, квалитет и развој      

 

пуковник
проф.др Бобан Ђоровић
Curriculum Vitae
 
                                                                               
 
 
Редовни професор на Војној академији                             
телефон: +381 11 360 30 56
факс:       +381 11 300 52 01
E-Mail: boban.djorovic@mod.gov.rs
 

 

 
Проректор за научноистраживачку
делатност


 

 
војни службеник                                                    

проф. др Мирјана Животић-Вановић   
Curriculum Vitae

 
                                                                                    
Редовни професор на
Медицинском факултету Војномедицинске академије
телефон: +381 11 360 30 58
факс:       +381 11 300 52 01
E-Mail: mirjana.vanovic@mod.gov.rs

 

 
 
Проректор за међууниверзитетску и
међународну сарадњу

 

 
пуковник
проф.др Горан Дикић
Curriculum Vitae
 
                                                                                                                                                                      
 
Ванредни професор на Војној академији
телефон: +381 11 360 30 57
факс:       +381 11 300 52 01
E-Mail: goran.dikic@mod.gov.rs
 
 
 
 
Кадет проректор  
водник
Милош Васковић
Curriculum Vitae
 

 

Верзија за штампу

 

A+ A-

Претрага

Избори у звања наставника

Erasmus ТЕМПУС ПРОЈЕКТИ

Важнији линкови

Пратите нас