Стручна већа Универзитета

Стручна већа се формирају за обављање одређених послова из одговарајуће научне и стручне области утврђене у оквиру образовно-научних поља, у складу са Законом. Стручно веће  даје предлоге о питањима из своје области,  разматра предлоге и даје мишљење о питањима из своје области о којим одлучује Сенат,  врши избор у звање доцента и ванредног професора, на предлог већа високошколских јединица,  као и мишљење о предлозима наставно-научних већа високошколских јединица за изборе у завње наставника.

Стручно веће за друштвено-хуманистичке науке

Стручно веће за друштвено-хуманистичке науке ›››

Стручно веће за техничко-технолошке науке

Стручно веће за техничко-технолошке науке ›››

Стручно веће за медицинске науке

Стручно веће за медицинске науке ›››

Верзија за штампу

 

A+ A-

Претрага

Садржаји

Избори у звања наставника

Erasmus ImprESS ТЕМПУС ПРОЈЕКТИ

Важнији линкови

Пратите нас