Органи Универзитета

Органи Универзитета су:

 

1)        Савет Универзитета,

 

2)        Ректор Универзитета,

 

3)        Сенат Универзитета,

 

4)        Стручна већа Универзитета и

 

5)        Кадетски парламент Универзитета.

 

Савет Универзитета је орган управљања Универзитета, ректор Универзитета је орган пословођења Универзитета а Сенат и Стручна већа Универзитета су стручни органи.Кадетски парламент је орган свих кадета Универзитета који се формира у циљу остваривања права и заштите интереса кадета.

 

Савет Универзитета

Савет Универзитета је орган управљања Универзитетом. ›››

Сенат Универзитета

Сенат је највиши стручни орган Универзитета. ›››

Стручна већа универзитета

Стручна већа се формирају за обављање одређених послова из одговарајуће научне и стручне области утврђене у оквиру образовно-научних поља, у складу са Законом. ›››

Комисија за обезбеђење квалитета

Ради обезбеђења квалитета у доношењу и спровођењу стратегије, стандарда и поступка за обезбеђење квалитета у оквиру Универзитета одбране образује се Комисија за обезбеђење квалитета. ›››

Кадетски парламент

Кадетски парламент Универзитета је орган преко којег кадети остварују своја права и штите своје интересе на Универзитету. ›››

Верзија за штампу

 

A+ A-

Претрага

Садржаји

Избори у звања наставника

Erasmus ImprESS ТЕМПУС ПРОЈЕКТИ

Важнији линкови

Пратите нас