ИЗБОР У ЗВАЊА САРАДНИКА У ВОЈНОЈ АКАДЕМИЈИ


Сагласно члану 119. Статута Војне академије („Службени војни лист“, број 17/2012)
стављају се на увид јавности Извештаји комисија за избор лица у звање сарадника на Војној академији, а по конкурсу објављеном на Интернет страници Војне академије, дана 15. 07. 2018. године, и то:

-   за избор једног лица у звање асистента за ужу научну област Телекомуникације, за пријављеног кандидата потпоручника Данила Лазовића, дипл. инж. (извештај) и

-   за избор једног лица у асистента за ужу научну област Опасне материје, за пријављеног кандидата поручника Стевана Ступара, дипл. инж. (извештај).

Сагласно члану 119. Статута Војне академије („Службени војни лист“, број 17/2012) ставља се на увид јавности Извештај комисије за избор једног лица у звање асистента за ужу научну област Менаџмент у одбрани, за пријављеног кандидата Ненада Ковачевића, а по конкурсу објављеном на Интернет страници Војне академије, дана 08. 05. 2018. године.
(извештај).

Омогућава се увид у конкурсну документацију пријављених кандидата, свим заинтересованим лицима, сваког радног дана у канцеларијама референта Већа техничко-технолошких наука у времену од 10,00 до 12,00 сати.

Увид јавности траје од 26.11.  до 10. 12. 2018. године.

 

ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА НА ВИСОКОШКОЛСКИМ ЈЕДИНИЦАМА УНИВЕРЗИТЕТА ОДБРАНЕ

Поводом конкурса Војне академије за избор и поновни избор лица у звања наставника Универзитета одбране, расписаном у листу Одбрана, број 301 од 1. априла 2018. године, а сагласно члану 117. став 1. Статута Универзитета одбране у Београду („Службени војни лист“, број 24/11), ставља се на увид јавности Извештај комисије за избор лица  у звање наставника Универзитета одбране, и то једног лица у звање доцента за ужу научну област Стратегија, за пријављеног кандидата капетана др Миљана Филимоновића извештај кандидата извештај комисије

Поводом конкурса Војне академије за избор лица у звања наставника Универзитета одбране, расписаном у листу Одбрана, број 301 од 1. маја 2018. године, а сагласно члану 117. став 1. Статута Универзитета одбране у Београду („Службени војни лист“, број 24/11), стављају се на увид јавности Извештаји комисија за избор лица у звање наставника Универзитета одбране, и то:

-         за поновни избор једног лица у звање доцента за ужу научну област Електротехника и електроника за пријављеног кандидата пуковника доц. др Љубишу Томића, дипл. инж. извештај кандидата извештај комисије,

-              за избор једног лица у звање доцента за ужу научну област Системи наоружања за пријављеног кандидата др Дарка Васиљевића, дипл. инж. извештај кандидата  извештај комисије

-         за избор једног лица у звање доцента за ужу научну област Менаџмент у одбрани за пријављеног кандидата потпуковника др Милана Миљковића извештај кандидата извештај комисије и

-       за поновни избор три лица у звање доцента за ужу научну област Економска теорија и политика за пријављене кандидате пуковника доц. др Милана Милуновића извештај кандидата извештај комисијe, пуковника доц. др Неџада Имамовића извештај кандидата извештај комисијe и војног службеника доц. др Небојшу Драговића извештај кандидата извештај комисијe.

Поводом конкурса Војне академије за избор лица у звања наставника Универзитета одбране, расписаном у листу Одбрана, број 301 од 1. маја 2018. године, а сагласно члану 117. став 1. Статута Универзитета одбране у Београду („Службени војни лист“, број 24/11), стављају се на увид јавности Извештаји комисија за избор лица у звање наставника Универзитета одбране, и то:

-         за поновни избор једног лица у звање доцента за ужу научну област Економија логистике одбране и интендантура за пријављеног кандидата пуковника доц. др Марјана Мирчевског извештај кандидата извештај комисије,

-              за избор једног лица у звање доцента за ужу научну област Економија логистике одбране и интендантура за пријављеног кандидата мајора др Србољуба Николића извештај кандидата  извештај комисије и

-         за избор једног лица у звање доцента за ужу научну област Тактика за пријављеног кандидата пуковника др Сашу Деветака извештај кандидатa  извештај комисије.

Поводом конкурса Војне академије за избор и поновни избор лица у звања наставника Универзитета одбране, расписаном у листу Одбрана, број 306 од 15. јуна 2018. године, а сагласно члану 117. став 1. Статута Универзитета одбране у Београду („Службени војни лист“, број 24/11), ставља се на увид јавности Извештај комисије за избор лица  у звање наставника Универзитета одбране, и то једног лица звање доцента за ужу научну област Физичко васпитање, за пријављеног кандидата војног службеника др Бориса Главача извештај кандидата  извештај комисије

Свим заинтересованим лицима се омогућава увид у конкурсну документацију сваког радног дана у времену од 13,30 до 14,30 сати у канцеларији бр. 142 Деканата Војне академије.

УВИД ЈАВНОСТИ ПОЧИЊЕ 17. 09. 2018. ГОДИНЕ И ТРАЈЕ ДО 16.10. 2018. ГОДИНЕ

У ВЕЗИ СА ПРЕДМЕТНИМ УВИДОМ ЈАВНОСТИ ПОДНЕТИ СУ ПРИГОВОРИ НА ИЗБОР СЛЕДЕЋИХ ЛИЦА:

пк доц. др Неџада Имамовића    - Одговор комисије на приговор

пк доц. др Марјана Мирчевског  - Одговор комисије на приговор

пк доц. др Милана Милуновића   - Одговор комисије на приговор

вс Бориса Главача                      - Одговор комисије на приговор

пк Саше Деветака                       - Одговор комисије на приговор

 

 

 

 

 

Верзија за штампу

 

A+ A-

Претрага

Избори у звања наставника

Erasmus ImprESS ТЕМПУС ПРОЈЕКТИ

Важнији линкови

Пратите нас