ИЗБОР И ПОНОВНИ ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА

НА ВИСОКОШКОЛСКИМ ЈЕДИНИЦАМА

УНИВЕРЗИТЕТА ОДБРАНЕ

 

 

Поводом конкурса Војне академије за избор једног лица у звање ванредни професор за ужу научну област Радарски системи на Универзитету одбране, расписаном у листу ,,Одбрана“, број 343 од 30. децембра 2020. године, а сагласно члану 83. став 2. Статута Универзитета одбране у Београду („Службени војни лист“, број 22/2020), ставља се на увид јавности Извештај комисије за пријављеног кандидата, пуковника доц. др Бојана Милановића, дипл. инж. (извештај кандидата и извештај комисије).

 

Поводом конкурса Војне академије за поновни избор једног лица у звање доцент за ужу научну област Систем логистике, снабдевање и одржавање на Универзитету одбране, расписаном у листу ,,Одбрана“, број 343 од 30. децембра 2020. године, а сагласно члану 83. став 2. Статута Универзитета одбране у Београду („Службени војни лист“, број 22/2020), ставља се на увид јавности Извештај комисије за пријављеног кандидата, потпуковника доц. др Владу Соколовића, дипл. инж. (извештај кандидата и извештај комисије).

 

Одлука Наставно-научног већа Војне академије о усвајању извештаја и стављању истог на увид јавности. (Одлука ННВ ВА бр. 20/117)

 

Свим заинтересованим лицима се омогућава увид у конкурсну документацију сваког радног дана у времену од 12,00 до 14,00 сати у канцеларији број 142 Деканата Војне академије.

УВИД ЈАВНОСТИ ПОЧИЊЕ 12. 03. 2021. ГОДИНЕ И ТРАЈЕ ДО 10. 04.  2021. ГОДИНЕ.

 

ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА НА ВИСОКОШКОЛСКИМ ЈЕДИНИЦАМА

УНИВЕРЗИТЕТА ОДБРАНЕ

 

 

Поводом конкурса Војне академије за избор два лица у звање доцент за ужу научну област  Пословна економија и менаџмент на Универзитету одбране, расписаном у листу ,,Одбрана“, број 341 од 1. новембра 2020. године, а сагласно члану 83. став 2. Статута Универзитета одбране у Београду („Службени војни лист“, број 22/2020), ставља се на увид јавности Извештај комисије за пријављеног кандидата, пуковника др Михајла Ранисављевића (извештај кандидата, извештај комисије, примедбе на извештај и одговор комисије).

 

Поводом конкурса Војне академије за избор два лица у звање доцент за ужу научну област  Пословна економија и менаџмент на Универзитету одбране, расписаном у листу ,,Одбрана“, број 341 од 1. новембра 2020. године, а сагласно члану 83. став 2. Статута Универзитета одбране у Београду („Службени војни лист“, број 22/2020), ставља се на увид јавности Извештај комисије за пријављеног кандидата, мајора др Милана Михајловића (извештај кандидата, извештај комисијепримедбе на извештај и одговор комисије).

 

Поводом конкурса Војне академије за избор једног лица у звање доцент за ужу научну област Материјали и заштита на Универзитету одбране, расписаном у листу ,,Одбрана“, број 342 од 2. децембра 2020. године, а сагласно члану 83. став 2. Статута Универзитета одбране у Београду („Службени војни лист“, број 22/2020), ставља се на увид јавности Извештај комисије за пријављеног кандидата, пуковника др Жељка Сенића (извештај кандидата и извештај комисије).

 

Одлука Наставно-научног већа Војне академије о усвајању извештаја и стављању истог на увид јавности. (Одлука ННВ ВА бр. 01/116)

 

Свим заинтересованим лицима се омогућава увид у конкурсну документацију сваког радног дана у времену од 12,00 до 14,00 сати у канцеларији број 142 Деканата Војне академије.

 

УВИД ЈАВНОСТИ ПОЧИЊЕ 11. 02. 2021. ГОДИНЕ И ТРАЈЕ ДО 12. 03.  2021. ГОДИНЕ. 

 

 

 

 

 

 ИЗБОР И ПОНОВНИ ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА НА ВИСОКОШКОЛСКИМ ЈЕДИНИЦАМА

УНИВЕРЗИТЕТА ОДБРАНЕ

 

Поводом конкурса Војне академије за избор једног лица у звање доцент за ужу научну област Геодезија на Универзитету одбране, расписаном у листу ,,Одбрана“, број 340 од 1октобра 2020. године, а сагласно члану 83. став 2. Статута Универзитета одбране у Београду („Службени војни лист“, број 22/2020), ставља се на увид јавности Извештај комисије за пријављеног кандидата, пуковника др Радоја Банковића, дипл. инж. (извештај кандидата и извештај комисије).

Поводом конкурса Војне академије за избор једног лица у звање доцент за ужу научну област Тактика са системима наоружања на Универзитету одбране, расписаном у листу ,,Одбрана“, број 340 од 1октобра 2020. године, а сагласно члану 83. став 2. Статута Универзитета одбране у Београду („Службени војни лист“, број 22/2020), ставља се на увид јавности Извештај комисије за пријављеног кандидата, пуковника др Славишу Татомировића, дипл. инж. (извештај кандидата и извештај комисије).

Поводом конкурса Војне академије за поновни избор једног лица у звање доцент за ужу научну област Материјали и заштита на Универзитету одбране, расписаном у листу ,,Одбрана“, број 340 од 1октобра 2020. године, а сагласно члану 83. став 2. Статута Универзитета одбране у Београду („Службени војни лист“, број 22/2020), ставља се на увид јавности Извештај комисије за пријављеног кандидата, потпуковника доц. др Негована Иванковића (извештај кандидата и извештај комисије).

Одлука Наставно-научног већа Војне академије о усвајању извештаја и стављању истог на увид јавности.(Одлука ННВ ВА бр. 01/115)

Свим заинтересованим лицима се омогућава увид у конкурсну документацију сваког радног дана у времену од 12,00 до 14,00 сати у канцеларији бр. 142 Деканата Војне академије.

 

УВИД ЈАВНОСТИ ПОЧИЊЕ 3012. 2020. ГОДИНЕ И ТРАЈЕ ДО 28. 01.  2021. ГОДИНЕ. 

 

 

ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА НА ВИСОКОШКОЛСКИМ ЈЕДИНИЦАМА УНИВЕРЗИТЕТА ОДБРАНЕ

 

Поводом конкурса Војне академије за избор једног лица у звање доцента за ужу научну област Политички систем на Универзитету одбране, расписаном у листу ,,Одбрана“, број 336 од 1. јуна 2020. године, а сагласно члану 117. став 1. Статута Универзитета одбране у Београду („Службени војни лист“, број 24/11), ставља се на увид јавности Извештај комисије пријављеног кандидата, капетана фрегате др Слободана Радојевића (извештај кандидата и извештај комисије).

Одлука Наставно-научног већа Војне академије о усвајању извештаја и стављању истог на увид јавности. (Одлука ННВ ВА бр. 02/111)

Свим заинтересованим лицима се омогућава увид у конкурсну документацију сваког радног дана у времену од 12,00 до 14,00 сати у канцеларији бр. 142 Деканата Војне академије.

 УВИД ЈАВНОСТИ ПОЧИЊЕ 24. 09. 2020. ГОДИНЕ И ТРАЈЕ ДО 23. 10.  2020. ГОДИНЕ 

 

 

 

ПОНОВНИ ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА НА УНИВЕРЗИТЕТУ ОДБРАНЕ

01. 09. 2020

Поводом конкурса Војне академије за поновни избор једног лица у звање ванредног професора за ужу научну област Менаџмент у одбрани, расписаном у листу ,,Одбрана“, од 1априла 2020. године, а сагласно члану 83. став 1. и 2. Статута Универзитета одбране у Београду („Службени војни лист“, број 22/20), ставља се на увид јавности извештај Комисије за пријављеног кандидата, бригадног генерала ванр. проф. др Мирослава Талијана. извештај кандидата и извештај комисије

 

Одлука Наставно-научног већа Војне академије о усвајању извештаја и стављању истог на увид јавности. (Одлука ННВ ВА бр. 04/108)

 

 

 

УВИД ЈАВНОСТИ ПОЧИЊЕ 01.09. 2020. ГОДИНЕ И ТРАЈЕ ДО 30.09.2020. ГОДИНЕ 

 

 

 

ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА НА ВИСОКОШКОЛСКИМ ЈЕДИНИЦАМА УНИВЕРЗИТЕТА ОДБРАНЕ

26. 05. 2020

Поводом конкурса Војне академије за избор једног лица у звање ванредног професора за ужу научну област Телекомуникације на Универзитету одбране, расписаном у листу ,,Одбрана“, број 333 од 01марта 2020. године, а сагласно члану 117. став 1. Статута Универзитета одбране у Београду („Службени војни лист“, број 24/11), ставља се на увид јавности извештај Комисије пријављеног кандидата, пуковника доц. др Бобана Павловића, дипл. инж. (извештај кандидата и извештај комисије)

 

Поводом конкурса Војне академије поновни избор једног лица у звање доцента за ужу научну област Софтверско инжењерство на Универзитету одбране, расписаном у листу ,,Одбрана“, број 333 од 01марта 2020. године, а сагласно члану 117. став 1. Статута Универзитета одбране у Београду („Службени војни лист“, број 24/11), ставља се на увид јавности извештај Комисије пријављеног кандидата, пуковника доц. др Ивана Тота, дипл. инж. (извештај кандидата и извештај комисије)

 

Поводом конкурса Војне академије за избор једног лица у звање доцента за ужу научну област Софтверско инжењерство на Универзитету одбране, расписаном у листу ,,Одбрана“, број 332 од 01фебруара 2020. године, а сагласно члану 117. став 1. Статута Универзитета одбране у Београду („Службени војни лист“, број 24/11), ставља се на увид јавности извештај Комисије пријављеног кандидата, потпуковника др Боришу Јовановића, дипл. инж. (извештај кандидата и извештај комисије)

 

Сагласно члану 117. став 1. Статута Универзитета одбране у Београду („Службени војни лист“, број 24/11), ставља се на увид јавности Одлука Наставно-научног већа Војне академије о усвајању извештаја и стављању истог на увид јавности. (Одлука ННВ ВА бр. 07/106)

 

Свим заинтересованим лицима се омогућава увид у конкурсну документацију сваког радног дана у времену од 12,00 до 14,00 сати у канцеларији број 142 Деканата Војне академије.

 

УВИД ЈАВНОСТИ ПОЧИЊЕ 2705. 2020. ГОДИНЕ И ТРАЈЕ ДО 2506. 2020. ГОДИНЕ 

 

ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА НА ВИСОКОШКОЛСКИМ ЈЕДИНИЦАМА УНИВЕРЗИТЕТА ОДБРАНЕ

 Поводом конкурса Војне академије за поновни избор једног лица у звање доцента за ужу научну област Андрагогија на Универзитету одбране, расписаном у листу ,,Одбрана“, број 328од 1октобра 2019. године, а сагласно члану 117. став 1. Статута Универзитета одбране у Београду („Службени војни лист“, број 24/11), ставља се на увид јавности Извештај комисијепријављеног кандидата, војног службеника доц. др Јасмину Милошевић-Столић извештај кандидата  извештај комисије

Поводом конкурса Војне академије избор једног лица у звање доцента за ужу научну област Механика на Универзитету одбране, расписаном у листу ,,Одбрана“, број 330 од 2децембра2019. године, а сагласно члану 117. став 1. Статута Универзитета одбране у Београду („Службени војни лист“, број 24/11), ставља се на увид јавности Извештај комисијепријављеног кандидата, потпуковника др Предрага Добратића извештај кандидата извештај комисије

Поводом конкурса Војне академије за избор једног лица у звање доцента за ужу научну област Хемија на Универзитету одбране, расписаном у листу Одбрана, број 331 од 1јануара 2020. године, а сагласно члану 117. став 1. Статута Универзитета одбране у Београду („Службени војни лист“, број 24/11), ставља се на увид јавности Извештај комисије пријављеног кандидата, мајора др Милана Танића извештај кандидата извештај комисије

Свим заинтересованим лицима се омогућава увид у конкурсну документацију сваког радног дана у времену од 12,00 до 14,00 сати у канцеларији бр. 142 Деканата Војне академије.

УВИД ЈАВНОСТИ ПОЧЕO JE 23. 03. 2020. ГОДИНЕ И ТРАЈAO JЕ ДО 22. 04.2020. ГОДИНЕ

 

 

 

РАСПИСУЈЕ

 

Јавни конкурс за избор у звање наставника у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких наука за избор једног наставника за ужу научну област Политички систем у звање доцента.

 

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА

 

1.      да кандидат поседује научни степен доктора наука из научне области за коју се бира,

2.      да кандидат није правоснажно осуђиван за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи и

3.      да је кандидат професионално војно лице.

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА

 

1.      Да испуњава услове за избор у звање доцента из члана 16. и члана 17. Правилника о стицању звања наставника на Универзитету одбране („Службени војни лист број 21/16).

2.      Кандидати за избор у звање доцента приступно предавање ће одржати пред комисијом за приступна предавања дана 16. 06. 2020. године. Приступно предавање траје најдуже 20 минута. Тему бира кандидат, с тим да она мора да буде из уже научне области за коју конкурише за избор у звање доцента.

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС

 

Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу:

1.      Документацију према Упутству за припрему конкурсне документације и израду извештаја за избор и поновни избор у звање наставника (Одлука Сената број 7/56 од 20. октобра 2016. године) које је објављено на интернет страници Универзитета (Војне академије),

2.      Попуњен одговарајући Образазац Извештаја комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника (CD),

3.      Уверење надлежног органа МУП о непостојању правоснажне пресуде за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи,

4.      Сагласност претпостављене команде за ангажовање у наставном процесу у оквиру студијских програма Војне академије.

 

Правилник о начину, поступку и ближим условима стицања звања наставника и Упутство за припрему конкурсне документације и израду извештаја комисије за избор у звање наставника налази се на интернет страници Војне академије.

 

 

 

НАЧИН КОНКУРИСАЊА

Пријаве на конкурс за избор у звање наставника подносе се на адресу Војне академије: Генерала Павла Јуришића Штурма 33, Београд, са назнаком „конкурс за избор у звање наставника.

У пријави обавезно навести адресу и телефон, ужу научну област и звање за које се пријава подноси.

Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити разматране.

Конкурсна документација се неће враћати кандидату.

Конкурс је отворен 30 дана, рачунајући од првог наредног дана од дана објављивања.

 

ВАЖНА НАПОМЕНА

 

Кандидат који буде изабран у звање наставника неће бити постављан на формацијско место наставника у Војној академији, већ ће права и обавезе наставника остваривати са формацијског места на ком је већ постављен, а у складу са чланом 88. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017).

 

КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА НА ВИСОКОШКОЛСКИМ ЈЕДИНИЦАМА УНИВЕРЗИТЕТА ОДБРАНЕ

 

Универзитет одбране у Београду

Војна академија

 

РАСПИСУЈЕ

 

Јавни конкурс за избор у звање наставника у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких наука за избор једног наставника за ужу научну област Политички систем у звање доцента.

 

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА

 

1.      да кандидат поседује научни степен доктора наука из научне области за коју се бира,

2.      да кандидат није правоснажно осуђиван за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи и

3.      да је кандидат професионално војно лице.

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА

 

1.      Да испуњава услове за избор у звање доцента из члана 16. и члана 17. Правилника о стицању звања наставника на Универзитету одбране („Службени војни лист број 21/16).

2.      Кандидати за избор у звање доцента приступно предавање ће одржати пред комисијом за приступна предавања дана 16. 06. 2020. године. Приступно предавање траје најдуже 20 минута. Тему бира кандидат, с тим да она мора да буде из уже научне области за коју конкурише за избор у звање доцента.

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС

 

Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу:

1.      Документацију према Упутству за припрему конкурсне документације и израду извештаја за избор и поновни избор у звање наставника (Одлука Сената број 7/56 од 20. октобра 2016. године) које је објављено на интернет страници Универзитета (Војне академије),

2.      Попуњен одговарајући Образазац Извештаја комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника (CD),

3.      Уверење надлежног органа МУП о непостојању правоснажне пресуде за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи,

4.      Сагласност претпостављене команде за ангажовање у наставном процесу у оквиру студијских програма Војне академије.

 

Правилник о начину, поступку и ближим условима стицања звања наставника и Упутство за припрему конкурсне документације и израду извештаја комисије за избор у звање наставника налази се на интернет страници Војне академије.

 

 

 

НАЧИН КОНКУРИСАЊА

Пријаве на конкурс за избор у звање наставника подносе се на адресу Војне академије: Генерала Павла Јуришића Штурма 33, Београд, са назнаком „конкурс за избор у звање наставника.

У пријави обавезно навести адресу и телефон, ужу научну област и звање за које се пријава подноси.

Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити разматране.

Конкурсна документација се неће враћати кандидату.

Конкурс је отворен 30 дана, рачунајући од првог наредног дана од дана објављивања.

 

ВАЖНА НАПОМЕНА

 

Кандидат који буде изабран у звање наставника неће бити постављан на формацијско место наставника у Војној академији, већ ће права и обавезе наставника остваривати са формацијског места на ком је већ постављен, а у складу са чланом 88. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017).


КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА НА ВИСОКОШКОЛСКИМ ЈЕДИНИЦАМА УНИВЕРЗИТЕТА ОДБРАНЕ

Универзитет одбране у Београду
Војна академија

РАСПИСУЈЕ

Јавни конкурс за избор у звање наставника у образовно-научном пољу техничко-технолошких наука за избор једног наставника за ужу научну област Софтверско инжењерство у звање доцента.

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА

1.      да кандидат поседује научни степен доктора наука из области за коју се бира,

2.   да кандидат није правоснажно осуђиван за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи и

3.      да је кандидат професионално војно лице.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА

1.    Да испуњава услове за избор у звање доцента из члана 16. и члана 17. Правилника о стицању звања наставника на Универзитету одбране („Службени војни лист број 21/16).

2.      Кандидати за избор у звање доцента приступно предавање ће одржати пред комисијом за приступна предавања дана 18.02.2020. године. Приступно предавање траје најдуже 20 минута. Тему бира кандидат, с тим да она мора да буде из уже научне области за коју конкурише за избор у звање доцента.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС

Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу:

1.  Документацију према Упутству за припрему конкурсне документације и израду извештаја за избор и поновни избор у звање наставника (Одлука Сената број 7/56 од 20. октобра 2016. године) које је објављено на интернет страници Универзитета (Војне академије),

2.    Попуњен одговарајући Образазац Извештаја комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника (CD),

3.    Уверење надлежног органа МУП о непостојању правоснажне пресуде за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи,

4.   Сагласност претпостављене команде за ангажовање у наставном процесу у оквиру студијских програма Војне академије.

Правилник о начину, поступку и ближим условима стицања звања наставника и Упутство за припрему конкурсне документације и израду извештаја комисије за избор у звање наставника налази се на интернет страници Војне академије.

НАЧИН КОНКУРИСАЊА

Пријаве на конкурс за избор у звање наставника подносе се на адресу Војне академије: Генерала Павла Јуришића Штурма 33, Београд, са назнаком „конкурс за избор у звање наставника.

У пријави обавезно навести адресу и телефон, ужу научну област и звање за које се пријава подноси.

Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити разматране.

Конкурсна документација се неће враћати кандидату.

Конкурс је отворен 30 дана, рачунајући од првог наредног дана од дана објављивања.

ВАЖНА НАПОМЕНА

Кандидат који буде изабран у звање наставника неће бити постављан на формацијско место наставника у Војној академији, већ ће права и обавезе наставника остваривати са формацијског места на ком је већ постављен, а у складу са чланом 88. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017).

 

ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА НА ВИСОКОШКОЛСКИМ ЈЕДИНИЦАМА УНИВЕРЗИТЕТА ОДБРАНЕ

Поводом конкурса Војне академије за избор једног лица у звања редовног професора за ужу научну област Заштита од нуклеарног, хемијског, биолошког и запаљивог оружја на Универзитету одбране, расписаном у листу Одбрана, број 328 од 1. октобра 2019. године, а сагласно члану 117. став 1. Статута Универзитета одбране у Београду („Службени војни лист“, број 24/11), ставља се на увид јавности Извештај комисије пријављеног кандидата, пуковника ванр. проф. др Радована Каркалића. извештај кандидата, извештај комисије

Поводом конкурса Војне академије за избор једног лица у звања редовног професора за ужу научну област Моторна возила и мотори на Универзитету одбране, расписаном у листу Одбрана, број 328 од 1. октобра 2019. године, а сагласно члану 117. став 1. Статута Универзитета одбране у Београду („Службени војни лист“, број 24/11), ставља се на увид јавности Извештај комисије пријављеног кандидата, пуковника ванр. проф. др Сретeнa Перића, дипл. инж. извештај кандидата, извештај комисије

Поводом конкурса Војне академије за поновни избор једног лица у звање ванредног професора за ужу научну област Софтверско инжењерство на Универзитету одбране, расписаном у листу Одбрана, број 328 од 1. октобра 2019. године, а сагласно члану 117. став 1. Статута Универзитета одбране у Београду („Службени војни лист“, број 24/11), ставља се на увид јавности Извештај комисије пријављеног кандидата, пуковника ванр. проф. др Горана Шимића, дипл. инж. извештај кандидата, извештај комисије

Поводом конкурса Војне академије за поновни избор једног лица у звање ванредног професора за ужу научну област Систем логистике на Универзитету одбране, расписаном у листу Одбрана, број 328 од 1. октобра 2019. године, а сагласно члану 117. став 1. Статута Универзитета одбране у Београду („Службени војни лист“, број 24/11), ставља се на увид јавности Извештај комисије пријављеног кандидата, пуковника ванр. проф. др Небојшу Николића, дипл. инж. извештај кандидата, извештај комисије

Поводом конкурса Војне академије за избор једног лица у звање ванредног професора за ужу научну област Ваздухопловно машинство на Универзитету одбране, расписаном у листу Одбрана, број 328 од 1. октобра 2019. године, а сагласно члану 117. став 1. Статута Универзитета одбране у Београду („Службени војни лист“, број 24/11), ставља се на увид јавности Извештај комисије пријављеног кандидата, потпуковника доц. др Бранимир Крстић, дипл. инж. извештај кандидата, извештај комисије

Поводом конкурса Војне академије за избор једног лица у звање доцента за ужу научну област Војно вездухопловство на Универзитету одбране, расписаном у листу Одбрана, број 328 од 1. октобра 2019. године, а сагласно члану 117. став 1. Статута Универзитета одбране у Београду („Службени војни лист“, број 24/11), ставља се на увид јавности Извештај комисије пријављеног кандидата, потпуковника др Александар Кнежевић. извештај кандидатаизвештај комисије

Свим заинтересованим лицима се омогућава увид у конкурсну документацију сваког радног дана у времену од 12,00 до 14,00 сати у канцеларији бр. 142 Деканата Војне академије.

УВИД ЈАВНОСТИ ПОЧИЊЕ 03. 02. 2020. ГОДИНЕ И ТРАЈЕ ДО 04.03.2020. ГОДИНЕ
 

ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА НА ВИСОКОШКОЛСКИМ ЈЕДИНИЦАМА УНИВЕРЗИТЕТА ОДБРАНЕ


Поводом конкурса Војне академије за избор једног лица у звања доцента Универзитета одбране, расписаном у листу Одбрана, број 328 од 01. октобра 2019. године, а сагласно члану 117. став 1. Статута Универзитета одбране у Београду („Службени војни лист“, број 24/11), ставља се на увид јавности Извештај комисије пријављеног кандидата, пуковника др Милана Милуновића. извештај кандидата и извештај комисије, предлог за избор

Поводом конкурса Војне академије за поновни избор два лица у звања доцента Универзитета одбране, расписаном у листу Одбрана, број 328 од 01. октобра 2019. године, а сагласно члану 117. став 1. Статута Универзитета одбране у Београду („Службени војни лист“, број 24/11), ставља се на увид јавности Извештај комисије за пријављене кандидате, пуковник др Михаило Зоговић извештај кандидата и извештај комисије предлог о неизбору, и пуковник др Радован Дамњановић извештај кандидата и извештај комисије предлог за избор

Свим заинтересованим лицима се омогућава увид у конкурсну документацију сваког радног дана у времену од 13,30 до 14,30 сати у канцеларији бр. 142 Деканата Војне академије.

УВИД ЈАВНОСТИ ПОЧЕО ЈЕ 16.12.2019. ГОДИНЕ И ТРАЈAO JЕ ДО 14.01.2020. ГОДИНЕ
 

 

ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА НА ВИСОКОШКОЛСКИМ ЈЕДИНИЦАМА УНИВЕРЗИТЕТА ОДБРАНЕ


Поводом конкурса Војне академије за избор једног лица у звања доцента Универзитета одбране, расписаном у листу Одбрана, број 324 од 1. јуна 2019. године, а сагласно члану 117. став 1. Статута Универзитета одбране у Београду („Службени војни лист“, број 24/11), ставља се на увид јавности Извештај комисије пријављеног кандидата, потпуковника др Винка Жнидаршича извештај кандидата и извештај комисије

Поводом конкурса Војне академије за поновни избор једног лица у звања доцента Универзитета одбране, расписаном у листу Одбрана, број 322 од 1. априла 2019. године, а сагласно члану 117. став 1. Статута Универзитета одбране у Београду („Службени војни лист“, број 24/11), ставља се на увид јавности Извештај комисије пријављеног кандидата, потпуковника доц. др Саше Бакрача извештај кандидата и извештај комисије

Свим заинтересованим лицима омогућен је увид у конкурсну документацију сваког радног дана у времену од 13,30 до 14,30 сати у канцелатији бр. 142 Деканата Војне академије.


УВИД ЈАВНОСТИ ПОЧЕО ЈЕ 30.09. И ТРАЈАО ДО 29.10.2019. ГОДИНЕ

У ВЕЗИ СА ПРЕДМЕТНИМ УВИДОМ ЈАВНОСТИ ПОДНЕТ ЈЕ ПРИГОВОР
НА ИЗБОР СЛЕДЕЋЕГ ЛИЦА:

пк доц. др Саше Бакрача 

одговор Комисије на приговор

 

ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА НА ВИСОКОШКОЛСКИМ ЈЕДИНИЦАМА УО

Поводом конкурса Војне академије за избор једног лица у звања ванредног професора за ужу научну област Тактика на Универзитету одбране, расписаном у листу Одбрана, број 325 од 1. јула 2019. године, а сагласно члану 117. став 1. Статута Универзитета одбране у Београду („Службени војни лист“, број 24/11), ставља се на увид јавности Извештај комисије пријављеног кандидата, пуковника доц. др Дејана Инђића. извештај кандидатаизвештај комисије предлог за избор

Свим заинтересованим лицима се омогућава увид у конкурсну документацију сваког радног дана у времену од 13,30 до 14,30 сати у канцелатији бр. 142 Деканата Војне академије.

УВИД ЈАВНОСТИ ПОЧЕО ЈЕ 11.11.2019. ГОДИНЕ И ТРАЈАО ДО 10.12.2019. ГОДИНЕ

 

ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА ВЕШТИНА У ВОЈНОЈ АКАДЕМИЈИ

Сагласно члану 119. Статута Војне академије („Службени војни лист“, број 17/2012) ставља се на увид јавности Извештај комисије за избор једног лица у звање наставника практичне наставе за ужу научну област Тактика артиљеријских јединица с артиљеријско-ракетним системима ватрене подршке на Војној академији по конкурсу објављеном на Интернет страници Војне академије, дана 10. 05. 2019. године, за пријављеног кандидата поручника Уроша Половину (извештај).

Сагласно члану 119. Статута Војне академије („Службени војни лист“, број 17/2012) стављају се на увид јавности Извештаји комисија за избор лица у звање наставника вештина и сарадника Војне академије по конкурсу објављеном на Интернет страници Војне академије, дана 02. 07. 2019. године, и то:

-      за избор два лица у звање професора војних вештина за ужу научну област Оператика за пријављене кандидате генерал-мајора Милета Јелића (извештај) и пуковника Војислава Крстовића (извештај),

-    за избор једног лица у звање наставника војних вештина за ужу научну област Оператика за пријављеног кандидата потпуковника Бранка Шипку (извештај),

-       за избор једног лица у звање наставника војних вештина за ужу научну област Тактика јединица пешадије са наоружањем и опремом за пријављеног кандидата потпуковника Горана Лазића (извештај) и

-    за избор једног лица у звање асистента за ужу научну област Тактика јединица пешадије са наоружањем и опремом за пријављеног кандидата мајора Жељка Јокића (извештај).

Сагласно члану 119. Статута Војне академије („Службени војни лист“, број 17/2012) стављају се на увид јавности Извештаји комисија за избор лица у звање сарадника Војне академије по конкурсу објављеном на Интернет страници Војне академије, дана 16. 06. 2019. године, и то:

-     за избор једног лица у звање сарадника у настави за ужу научну област Системи наоружања за пријављеног кандидата потпоручника Стефана Јовановића, дипл. инж. (извештај).и

-        за избор два лица у звање сарадника у настави за ужу научну област Моторна возила и мотори за пријављене кандидате поручника Лазара Стојнића, дипл. инж. (извештај) и потпоручника Момира Дракулића, дипл. инж. (извештај).

Омогућава се увид у конкурсну документавију пријављеног кандидата, свим заинтересованим лицима, сваког радног дана у канцеларијама референта Већа за техничко-технолошке науке Војне академије у времену од 10,00 до 12,00 сати.

Увид јавности почео је 11.11. и трајао до 25.11.2019. године.

  

ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА ВЕШТИНА У ВОЈНОЈ АКАДЕМИЈИ

Сагласно члану 119. Статута Војне академије („Службени војни лист“, број 17/2012) стављају се на увид јавности Извештаји комисија за избор лица у звање сарадника Војне академије по конкурсу објављеном на Интернет страници Војне академије, дана 29. 03. 2019. године, и то:

-  за избор једног лица у звање асистента за ужу научну област Снабдевање за пријављеног кандидата мајора Владимира Миловановића, дипл. инж. извештај

-  за избор једног лица у звање асистента за ужу научну област Одржавање за пријављену кандидаткињу поручника Марију Милић, дипл. инж. извештај и

-  за избор једног лица у звање асистента за ужу научну област Математика за пријављену кандидаткињу војног службеника Ивану Сарић извештај

Омогућава се увид у конкурсну документавију пријављеног кандидата, свим заинтересованим лицима, сваког радног дана у канцеларијама референта Већа за техничко-технолошке науке Војне академије у времену од 10,00 до 12,00 сати.

Увид јавности трајао је од 30. 09. до 14. 10. 2019. године.

 

ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА НА ВИСОКОШКОЛСКИМ ЈЕДИНИЦАМА УНИВЕРЗИТЕТА ОДБРАНЕ

Поводом конкурса Војне академије за поновни избор два лица у звања доцента Универзитета одбране, расписаном у листу Одбрана, број 320 од 1. фебруара 2019. године, а сагласно члану 117. став 1. Статута Универзитета одбране у Београду („Службени војни лист“, број 24/11), стављају се на увид јавности Извештаји комисија  пријављених кандидата, пуковника доц. Др Горана Жупца извештај кандидата, извештај комисије, и пуковника доц. др Ивана Петровића извештај кандидата, извештај комисије.

Свим заинтересованим лицима се омогућава увид у конкурсну документацију сваког радног дана у времену од 13,30 до 14,30 сати у канцелатији бр. 142 Деканата Војне академије.

УВИД ЈАВНОСТИ ПОЧЕО ЈЕ 03.06.2019. ГОДИНЕ И ТРАЈАО ДО 02.07.2019. ГОДИНЕ 

 

ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА НА ВИСОКОШКОЛСКИМ ЈЕДИНИЦАМА УНИВЕРЗИТЕТА ОДБРАНЕ

Поводом конкурса Војне академије за избор лица у звања наставника Универзитета одбране, расписаном у листу Одбрана, број 319 од 1. јануара 2019. године, а сагласно члану 117. став 1. Статута Универзитета одбране у Београду („Службени војни лист“, број 24/11), стављају се на увид јавности Извештаји комисијеа за избор лица у звања наставника Универзитета одбране и то:

-    за избор једног лица у звање ванредног професора за ужу научну област Радарски системи за пријављеног кандидата пуковника доц. др Слободана Симића, дипл. инж. (извештај кандидата и извештај комисије),
-    за избор једног лица у звање ванредног професора за ужу научну област Транспорт и организација рада за пријављеног кандидата потпуковника доц. др Драгана Памучара, дипл. инж. (извештај кандидата и извештај комисије), и
-    за избор једног лица у звање доцента за ужу научну област Ракетни системи за пријављеног кандидата капетана др Момира Станковића, дипл. инж. (извештај кандидата и извештај комисије).

Свим заинтересованим лицима се омогућава увид у конкурсну документацију сваког радног дана у времену од 13,30 до 14,30 сати у канцеларији бр. 142 Деканата Војне академије.

УВИД ЈАВНОСТИ ПОЧЕO JE 05. 04. 2019. ГОДИНЕ И ТРАЈAO ДО 04.05. 2019. ГОДИНЕ

У ВЕЗИ СА ПРЕДМЕТНИМ УВИДОМ ЈАВНОСТИ ПОДНЕТ JE ПРИГОВОР НА ИЗБОР:

пп доц. др Драгана Памучара, дипл. инж.              Одговор на приговор

 

ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА НА ВИСОКОШКОЛСКИМ ЈЕДИНИЦАМА УНИВЕРЗИТЕТА ОДБРАНЕ

Поводом конкурса Војне академије за избор лица у звања наставника Универзитета одбране, расписаном у листу Одбрана, број 319 од 1. јануара 2019. године, а сагласно члану 117. став 1. Статута Универзитета одбране у Београду („Службени војни лист“, број 24/11), стављају се на увид јавности Извештаји комисија за избор лица у звања наставника Универзитета одбране и то:

-          за избор једног лица у звање ванредног професора за ужу научну област Опасне материје за пријављеног кандидата пуковника доц. др Златеа Величковића извештај кандидата  извештај комисије,

-          за избор једног лица у звање ванредног професора за ужу научну област Системи наоружања за пријављеног кандидата пуковника доц. др Александра Карија, дипл. инж. извештај кандидата  извештај комисије и

-          за избор два лица у звање доцента за ужу научну област Механика за пријављене кандидате пуковника др Александра Буквића, дипл. инж. извештај кандидата  извештај комисије и војног службеника др Срђана Живковића, дипл. инж. извештај кандидата  извештај комисије.

Свим заинтересованим лицима се омогућава увид у конкурсну документацију сваког радног дана у времену од 13,30 до 14,30 сати у канцелатији бр. 142 Деканата Војне академије.

УВИД ЈАВНОСТИ ПОЧИЊЕ 03. 05. 2019. ГОДИНЕ И ТРАЈЕ ДО 02.06. 2019. ГОДИНЕ

 

ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА НА ВИСОКОШКОЛСКИМ ЈЕДИНИЦАМА УНИВЕРЗИТЕТА ОДБРАНЕ

Поводом конкурса Војне академије за избор лица у звања наставника Универзитета одбране, расписаном у листу Одбрана, број 319 од 1. јануара 2019. године, а сагласно члану 117. став 1. Статута Универзитета одбране у Београду („Службени војни лист“, број 24/11), стављају се на увид јавности Извештаји комисијеа за избор лица у звања наставника Универзитета одбране и то:

-    за избор једног лица у звање ванредног професора за ужу научну област Радарски системи за пријављеног кандидата пуковника доц. др Слободана Симића, дипл. инж. (извештај кандидата и извештај комисије),
-    за избор једног лица у звање ванредног професора за ужу научну област Транспорт и организација рада за пријављеног кандидата потпуковника доц. др Драгана Памучара, дипл. инж. (извештај кандидата и извештај комисије), и
-    за избор једног лица у звање доцента за ужу научну област Ракетни системи за пријављеног кандидата капетана др Момира Станковића, дипл. инж. (извештај кандидата и извештај комисије).

Свим заинтересованим лицима се омогућава увид у конкурсну документацију сваког радног дана у времену од 13,30 до 14,30 сати у канцеларији бр. 142 Деканата Војне академије.

УВИД ЈАВНОСТИ ПОЧЕO JE 05. 04. 2019. ГОДИНЕ И ТРАЈAO ДО 04.05. 2019. ГОДИНЕ

 

ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА НА ВИСОКОШКОЛСКИМ ЈЕДИНИЦАМА УНИВЕРЗИТЕТА ОДБРАНЕ

Поводом конкурса Војне академије за избор и поновни избор лица у звања наставника Универзитета одбране, расписаном у листу Одбрана, број 311 од 1. септембра 2018. године, а сагласно члану 117. став 1. Статута Универзитета одбране у Београду („Службени војни лист“, број 24/11), ставља се на увид јавности Извештај комисије за поновни избор једног лица  у звање доцента за ужу научну област Војна историја, за пријављеног кандидата пуковника доц. др Слободана Ђукића извештај кандидата  извештај комисије.

Свим заинтересованим лицима се омогућава увид у конкурсну документацију сваког радног дана у времену од 13,30 до 14,30 сати у канцеларији бр. 142 Деканата Војне академије.

УВИД ЈАВНОСТИ ПОЧИЊЕ 31.12. 2018. ГОДИНЕ И ТРАЈЕ ДО 29.01. 2019. ГОДИНЕ


ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА ВЕШТИНА У ВОЈНОЈ АКАДЕМИЈИ

Сагласно члану 119. Статута Војне академије („Службени војни лист“, број 17/2012) ставља се на увид јавности Извештај комисије за избор једног лица у звање професора војних вештина за ужу научну област Тактика јединица пешадије са наоружањем и опремом, за пријављеног кандидата пуковника Дејана Ранђеловића, а по конкурсу објављеном на интернет страници Војне академије, дана 25. 09. 2018. године. извештај

Омогућава се увид у конкурсну документацију пријављених накдидата, свим заинтересованим лицима, сваког радног дана у канцеларијама референта Већа техничко-технолошких наука у времену од 10,00 до 12,00 сати.

Увид јавности траје од 31.12. 2018.  до 14.01. 2019. године.

 

Верзија за штампу

 

A+ A-

Претрага

Избори у звања наставника

Erasmus ImprESS ТЕМПУС ПРОЈЕКТИ

Важнији линкови

Пратите нас