Документа/прописи

 

Извештај о самовредновању УО

Извештај о самовредновању

Мишљење о извештају о самовредновању

Одлука Сн број 3-37 - Упутство за припрему изборне документације

 

Упутство за конкурсну документацију за изборе - уз Одлуку

 

Дозвола за рад Универзитета одбране у Београду 

Aкредитација Универзитета одбране 

Статут Универзитета одбране у Београду

Статути Војне академије Универзитета одбране и Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране СВЛ 17/12

Правилник о условима и поступку доделе почасног доктората Универзитета одбране СВЛ 2/12

Правилник о условима и начину ангажовања гостујућег професора СВЛ 2/12

Правилник о начину, поступку и ближим условима за стицање звања наставника СВЛ 4/12

Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту СВЛ 4/12

Правилник о обезбеђењу квалитета на Универзитету одбране СВЛ 4/12

Правилник о самовредновању СВЛ 4/12

Правилник о поступку и условима доделе звања и права лица изабраног у звање емеритус СВЛ 4/12

Правилник о кадетском односно студентском вредновању квалитета студија и педагошког рада наставника СВЛ 4/12

Пословник о раду стручних већа Универзитета одбране у Београду - 05.април 2012. године

Одлука Сената број 17/40 - Измене и допуне Пословника о раду стручних већа Универзитета одбране у Београду

Пословник о раду стручних већа Универзитета одбране у Београду - пречишћен текст - 04. јун 2015. године

Правилник о кадетском парламенту- 05.април 2012. године

Правилник о доношењу студијских програма СВЛ 7/12

Критеријуми за стицање звања наставника на Универзитету одбране у Београду СВЛ 7/12

Кодекс професионалне етике на Универзитету одбране у Београду - 10.мај 2012. године 

Правилник о условима и поступку давања сагласности за ангажовање наставника на другој високошколској установи - 10.мај 2012. године

Правилник о условима и начину учешћа лица изабраних у научно звање у остваривању дела наставе на Универзитету  СВЛ 15/12

Правилник о уџбеницима СВЛ 15/12

Правилник о научноистраживачком раду СВЛ 15/12

Правилник о признавању страних високошколских установа СВЛ 15/12

Нострификација-образац 

Уплатница- Нострификација диплома

Образац- Извештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника


Стратегија интернационализације 

Акциони план за спровођење стратегије интернационализације Универзитетa одбране 2018.-2023.

Стратегија мобилности кадета и запослених на Универзитету одбране 2018.-2023.

Акциони план за спровођење Стратегије мобилности кадета и запослених на Универзитету одбране 2018 - 2023.

Правилник о реализацији и процедурама признавања мобилности кадета/студената и ЕСП бодова

Правилник о процедури учешћа Универзитета одбране у кредитној мобилности Програма ERASMUS+

Правила и услови за селекцију кадета, наставног и ненаставног особља Универзитета одбране за мобилност у оквиру ERASMUS+ програма

 

 
 


 

 

 

 

  

 

 


  

 

Верзија за штампу

 

A+ A-

Претрага

Избори у звања наставника

Erasmus ImprESS ТЕМПУС ПРОЈЕКТИ

Важнији линкови

Пратите нас