ОБРАЋАЊЕ РЕКТОРА УНИВЕРЗИТЕТА ОДБРАНЕ НА ПРОСЛАВИ 4. ГОДИШЊИЦЕ УО

  

Данас обележавамо четврту годишњицу Универзитета одбране, самосталне високообразовне установе Министарства одбране која је основана да би био сачуван и обезбеђен научни приступ развоја организације војске, командовања и планирања и извођења операција проистеклих из мисија и задатака Војске Србије.

 

У 2014. години можемо издвојити два главна правца деловања Универзитета одбране који представљају и својеврсну потврду вредности Универзитета и његових високошколских јединица.

 

Прва важна активност јесте непрестана унутрашња и спољашња провера квалитета. Успешно проведена на основу тежишних задатака контроле и обезбеђења квалитета, потврдила је високу способност Универзитета одбране у обављању главног задатка – школовање кадра за потребе Министарства одбране и Војске Србије.

 

Уз проверу квалитета извршене су и поновне акредитације две високошколске установе, Војне академије и Медицинског факултета Војномедицинске академије, као и одређених студијских програма. Испуњени су сви захтевани стандарди и реакредитације су успешно окончане. Током извршавања овог задатка програми у Војној академији су израђени у сарадњи са надлежним управама Генералштаба и у њих су потпуно интегрисани садржаји војног оспобљавања.

 

Друга битна активност у 2014. години обухватила је развој делатности војног високог образовања. Израђени су и предати за акредитацију нови студијски програми: Војногеодетско инжењерство (основне академске и мастер студије), чиме је обезбеђено школовање кадета геодетске службе већ од школске 2015/16 године, Форензичко инжењерство (мастер студије), који ће се реализовати на енглеском језику, Биоинжењерство и медицинска информатика (специјалистичке академске студије) и Атомско-биолошко-хемијска одбрана (докторске студије).

 

Настава на Универзитету спроводи се кроз 26 студијских програма из четири образовно-научна поља и поља интердисциплинарних студија. Војна академија је надлежна за 18, а Медицински факултет за 8 студијских програма. Од поменутих програма два припадају интегрисаним академским студијама (Војно ваздухопловство и Медицина), а три програма су заједничка: два са Факултетом инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу и један са Државним универзитетом у Новом Пазару.

 

Један од најважнијих ослонаца рада Универзитета одбране су наставници. У образовном процесу на студијским програмима, програмима каријерног усавршавања и бројним краћим курсевима ангажовано је 254 лица са наставничким звањима.

 

На Универзитету се тренутно школује 1520 студената разних категорија. Од тога је 767 кадета, 81 лице из МО и ВС на каријерним усавршавањима, 99 лица из страних оружаних снага и 280 самофинансирајућих студената. Остала лица су студенти мастер и докторских студија из Министарства одбране и Војске Србије, резервни официри, студенти здравствених специјализација и полазници краћих курсева.

 

Показатељи успешног рада Универзитета могу се лако издвојити из резултата рада његових стручних органа и органа управљања. У протеклој години одржане су две седнице Савета, дванаест седница Сената, двадесет седам седница сва три стручна већа и три седнице Кадетског парламента.

 

Поред многих других одлука које обезбеђују квалитет и развој Универзитета одбране, на седницама Сената, највишег стручног органа, изабрано је 30 лица у наставничка звања, одобрена је израда 16 докторских дисертација и донета су два општа акта којима је регулисан рад Кадетског парламента и прецизирани критеријуми за пријем студената на студије II и III степена. У прошлој години наставници и сарадници Универзитета радили су на 40 научно-истраживачких пројеката које је пратио и значајан број публикованих радова. Универзитет одбране је у 2014. години објавио 17 уџбеника.

 

У 2015. години чекају нас задаци који треба да обезбеде квалитетно образовање кадра за потребе система одбране и развој научно-истраживачке делатности Универзитета одбране. Међу њима бих издвојио:

1) интеграцију Универзитета одбране у јединствену и функционалну организациону целину, како је наложено у Министарском упутству за 2015. годину,

2) активнију сарадњу са јединицама Војске Србије, управама Генералштаба и Министарства одбране у области квалитета наставно-образовног процеса и научно-истраживачке делатности,

3) увећање броја цивилних и страних студената и

4) нове студијске програме, при чему бих посебно нагласио започињање процеса акредитације Генералштабног усавршавања.

 

Са жељом да и ове године постигнемо значајне резултате, свим припадницима Универзитета честитам Дан Универзитета одбране и четврту годишњицу нашег заједничког рада, а вама драги гости се захваљујем зато што сте дошли да са нама поделите радост данашњег празника.

 

24.02 2013.
Београд                                                                 
                                                                           Универзитет одбране у Београду
                                                                           р е к т о р
                                                                           генерал-мајор
                                                                           проф. др Младен Вуруна

 

 

Верзија за штампу

 

A+ A-

Претрага

Избори у звања наставника

Erasmus ImprESS ТЕМПУС ПРОЈЕКТИ

Важнији линкови

Пратите нас