Универзитет одбране у Београду


 

Универзитет одбране је самостална високошколска установа која обавља делатност високог образовања кроз академске студије првог, другог и трећег степена из више научних области у оквиру образовно-научних поља друштвено–хуманистичких, техничко–технолошких и медицинских наука. Универзитет у оквиру делатности високог образовања обавља и научноистраживачки рад кроз основна, примењена и развојна истраживања која су у функцији унапређења и осавремењивања образовања у систему одбранe. Универзитет је основан Одлуком Владе Републике Србије 05 број 612-1204/2011 од 24.фебруара 2011. године и послује средствима у државној својини.

 

Универзитет интегрише функције високошколских јединица у свом саставу, тако што спроводи јединствену политику, чији је циљ стално унапређење делатности високог образовања, односно, унапређење квалитета наставе, усавршавање научноистраживачког подмлатка, увођење кадета у научноистраживачки рад, као и стварање услова за рад и развој Универзитета.

 

  


 

 

Верзија за штампу

 

A+ A-

Претрага

Садржаји

Избори у звања наставника

Erasmus ImprESS ТЕМПУС ПРОЈЕКТИ

Важнији линкови

Пратите нас