Priznavanje stranih visokoškolskih isprava i vrednovanje stranih studijskih programa

Priznavanje stranih visokoškolskih isprava je postupak kojim se imaocu te isprave utvrđuje pravo u pogledu nastavka obrazovanja, odnosno, u pogledu zapošljavanja.
U postupku priznavanja radi nastavka obrazovanja u sistemu visokog obrazovanja Republike Srbije, imaocu strane visokoškolske  isprave, utvrđuje se pravo na nastavak započetog visokog obrazovanja, odnosno, pravo na uključivanje u nivoe visokog obrazovanja.
U postupku priznavanja, radi zapošljavanja, imaocu strane visokoškolske isprave, utvrđuje se vrsta i nivo studija, kao i stručni, akademski, odnosno,  naučni naziv.
Postupak priznavanja se ne sprovodi kada je javna isprava stečena na teritoriji SFRJ do 27. aprila 1992. godine.
Postupak priznavanja se sprovodi u skladu sa odredbama Zakona i Pravilnika o priznavanju stranih visokoškolskih isprava i vrednovanje stranih studijskih programa Univerziteta.

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Izbori u zvanja nastavnika

Erasmus TEMPUS PROJEKTI

Važniji linkovi

Pratite nas