Pregled akreditovanih studijskih programa

 

VOJNA AKADEMIJA
U okviru Vojne akademije u Beogradu odobreno je izvođenje studijskih programa:

Osnovne akademske studije:
1.    Menadžment u odbrani;
2.    Vojnoelektronsko inženjerstvo;
3.    Vojnomašinsko inženjerstvo;
4.    Vojnohemijsko inženjerstvo;
5.    Vojno vazduhoplovstvo;
Diplomske akademske studije:
1.    Menadžment u odbrani;
2.    Vojnoelektronsko inženjerstvo;
3.    Vojnomašinsko inženjerstvo;
4.    Vojnohemijsko inženjerstvo;
Doktorske studije:
1.    Menadžment u odbrani;
2.    Vojnomašinsko inženjerstvo;

MEDICINSKI FAKULTET VOJNOMEDICINSKE AKADEMIJE
U okviru Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije u Beogradu odobreno je izvođenje studijskih programa:

Integrisane akademske studije medicine;
Specijalističke akademske studije:
1.    Traumatologija;
2.    Medicinska toksikologija;
3.    Farmakokinetika i bioekvivalencija;

Doktorske studije:
1.    Biomedicina.

 

 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Izbori u zvanja nastavnika

Erasmus TEMPUS PROJEKTI

Važniji linkovi

Pratite nas