Studije

Univerzitet ostvaruje svoju delatnost organizovanjem studijskih programa i to na svim nivoima studija.

Studijski programi ostvaruju se u okviru obrazovno-naučnih polja utvrđenih u skladu sa odlukom Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje.

Univerzitet ostvaruje i studijske programe u interdisciplinarnim i multidisciplinarnim oblastima.

Delatnost Univerziteta zasniva se na jedinstvu obrazovnog i naučnoistraživačkog rada.

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Sadržaji

Izbori u zvanja nastavnika

Erasmus TEMPUS PROJEKTI

Važniji linkovi

Pratite nas