REKTOR

                                         

general-major
doc. dr Goran Radovanović                                  

 

 

Univerzitetet zastupa i predstavlja Rektor Univerziteta, u skladu sa Zakonom i Statutom Univerziteta odbrane. Rektor Univerziteta, kao organ poslovođenja, rukovodi radom Univerziteta. Rektor Univerziteta se imenuje iz reda redovnih profesora visokoškolskih jedinica u sastavu Univerziteta. Rektora Univerziteta na predlog Ministara odbrane postavlja Predsednik Republike u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije. Mandat rektora Univerziteta traje tri godine, sa mogućnošću jednog ponovnog imenovanja. Rektor je samostalan u obavljanju poslova iz svog delokruga, i za svoj rad i rad Rektorata odgovara Savetu Univerziteta i Ministru odbrane.  

tehnički sekretar
telefon:   +381 11 300 51 97
faks:        +381 11 300 51 98
E-Mail:     rectorate@mod.gov.rs

 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Izbori u zvanja nastavnika

Erasmus TEMPUS PROJEKTI

Važniji linkovi

Pratite nas