Stručno veće za tehničko tehnološke nauke

 

Članovi Stručnog veća za tehničko-tehnološke nauke su:


1) pukovnik vanr. prof. dr Goran Šimić, predsednik,
2) vojni službenik red. prof. dr Gordana Majstorović, član,
3) pukovnik vanr. prof. dr Nebojša Nikolić, član,
4) pukovnik vanr. prof. dr Slobodan Ilić, član,
5) pukovnik vanr. prof. dr Radovan Karkalić, član.

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Izbori u zvanja nastavnika

Erasmus TEMPUS PROJEKTI

Važniji linkovi

Pratite nas