Stručno veće  za medicinske nauke

Članovi Stručnog veća za medicinske nauke su:

1) vojni službenik red. prof. dr Silva Dobrić, predsednik,
2) vojni službenik red. prof. dr Zvonko Magić, član,
3) vojni službenik red. prof. dr Dragana Vučević, član
6) pukovnik red. prof. dr Dragan Mikić, član
7) vojni službenik vanr. prof. dr Dragana Obradović, član.

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Izbori u zvanja nastavnika

Erasmus TEMPUS PROJEKTI

Važniji linkovi

Pratite nas