Stručno veće za društveno-humanističke nauke


Članovi Stručnog veća za društveno-humanističke nauke su:


1) pukovnik red. prof. dr Ranko Lojić, predsednik,
2) pukovnik vanr. prof. dr Rade Slavković, član,
3) potpukovnik vanr. prof. dr Srđan Blagojević, član,
4) vojni službenik vanr. prof. dr Ksenija Đurić-Atanasievski, član
5) vojni službenik vanr. prof. dr Stanislav Stojanović, član.

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Izbori u zvanja nastavnika

Erasmus TEMPUS PROJEKTI

Važniji linkovi

Pratite nas