Senat Univerziteta 

Senat je najviši stručni organ Univerziteta. Senat ima 13 članova.

Senat čine dekani visokoškolskih jedinica i po pravilu četiri redovna profesora iz Vojne akademije i tri redovna profesora sa Medicinskog fakulteta VMA.

Članovi Senata koji nisu redovni profesori, ne mogu učestvovati u glasanju kada je na dnevnom redu odlučivanje o izboru u zvanje redovnog profesora.Rektor i prorektori su članovi Senata. Rektor predsedava sednicama Senata.

 

 

 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Izbori u zvanja nastavnika

Erasmus TEMPUS PROJEKTI

Važniji linkovi

Pratite nas