Kadetski parlament

Kadetski parlament Univerziteta je organ preko kojeg kadeti ostvaruju svoja prava i štite svoje interese na Univerzitetu.Kadetski parlament Univerziteta ima 15 članova.

Kadetski parlamenti visokoškolskih jedinica u sastavu Univerziteta, svake godine, tajnim glasanjem, biraju 12 kadeta Vojne akademije i tri kadeta Medicinskog fakulteta VMA u Kadetski parlament Univerziteta. Mandat članova Kadetskog parlamenta Univerziteta traje godinu dana, od dana konstituisanja Kadetskog parlamenta.

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Izbori u zvanja nastavnika

Erasmus TEMPUS PROJEKTI

Važniji linkovi

Pratite nas