Organi Univerziteta

Organi Univerziteta su:
 
1)        Savet Univerziteta,
 
2)        Rektor Univerziteta,
 
3)        Senat Univerziteta,
 
4)        Stručna veća Univerziteta i
 
5)        Kadetski parlament Univerziteta.
 
Savet Univerziteta je organ upravljanja Univerziteta, rektor Univerziteta je organ poslovođenja Univerziteta a Senat i Stručna veća Univerziteta su stručni organi.Kadetski parlament je organ svih kadeta Univerziteta koji se formira u cilju ostvarivanja prava i zaštite interesa kadeta. 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Sadržaji

Izbori u zvanja nastavnika

Erasmus TEMPUS PROJEKTI

Važniji linkovi

Pratite nas