Generalni Sekretar

 

 

pukovnik
Slobodan Kisić
Curriculum Vitae
 

Generalni sekretar Univerziteta obavlja poslove koji se odnose na rad i razvoj Univerziteta, predstavlja i zastupa Univerzitet u poslovima koje mu Rektor poveri, koordinira normativno-pravnu delatnost Univerziteta, organizuje i koordinira rad Kolegijuma sekretara visokoškolskih jedinica i rukovodi radom Sekretarijata Univerziteta.
 
pukovnik Slobodan Kisić
telefon: +381 11 360 30 52
            +381 11 300 51 99

faks:       +381 11 300 52 01
E-Mail:   slobodan.kisic@mod.gov.rs

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Izbori u zvanja nastavnika

Erasmus TEMPUS PROJEKTI

Važniji linkovi

Pratite nas