Obeležja Univerziteta

 

Univerzitet ima amblem, zastavu, pečat, suvi žig i štambilj.

Univerzitet ima i univerzitetska obeležja. Univerzitetska obeležja su rektorski lanac (insignije) i toga (ogrtač) za rektora i prorektore.

Univerzitet može imati i posebne simbole: medalju, plaketu, značku i druge reprezentativne oznake.

Izgled i način upotrebe amblema, zastave, pečata, suvog žiga, štambilja i simbola bliže se uređuju opštim aktom Univerziteta.

 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Izbori u zvanja nastavnika

Erasmus TEMPUS PROJEKTI

Važniji linkovi

Pratite nas