Konkursi

 

Konačna rang lista za prijem na Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu koji ispunjavaju kriterijume za rangiranje prema konkursu za školsku 2012/2013 godinu

Konkurs Vojne akademije za prijem samofinansirajućih studenata na osnovne akademske studije

 

IZBOR U ZVANjA NASTAVNIKA NA VISOKOŠKOLSKIM JEDINICAMA UNIVERZITETA ODBRANE U BEOGRADU

 
Povodom konkursa Vojnomedicinske akademije za izbor i reizbor lica u nastavnička, naučna i saradnička zvanja na formaciji VMA koji je objavljen u listu „Odbrana“ 1. marta 2012. godine, saglasno članu 117. stav 1. Statuta Univerziteta odbrane u Beogradu („Službeni vojni list“, broj 24/11) stavljaju se na uvid javnosti u trajanju od 30 dana izveštaji o prijavljenim kandidatima i Odluka stručnog veća medicinskih nauka Univerziteta odbrane.

1)Odluka stručnog veća medicinskih nauka Univerziteta odbrane kojom su formirane komisije za pripremu izveštaja o prijavljenim kandidatima za izbora u nastavna zvanja na Medicinskom fakultetu Vojnomedicinske akademije (broj akta 184-7 od 29. maja 2012. godine);

2)Izveštaj o prijavljenom kandidatu dr sci med. Dušanu Mileusniću, spec. radiologije za izbor u zvanje docenta za predmet Radiologija na Medicinskom fakultetu Vojnomedicinske akademije;

3)Izveštaj o prijavljenom kandidatu dr sc. farm. Snežani Đorđević, za izbor u zvanje docenta za predmet Toksikološka hemija na Medicinskom fakultetu Vojnomedicinske akademije;

4)Izveštaj o prijavljenom kandidatu puk dr sc. med. Janku Pejoviću, za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast medicinska biohemija na Medicinskom fakultetu Vojnomedicinske akademije;

5)Izveštaj o prijavljenom kandidatu puk doc. dr sc. stom Novaku Stamatoviću, za izbor u zvanje vanrednog profesora za predmet Paradontologija sa oralnom medicinom na Medicinskom fakultetu Vojnomedicinske akademije;

6)Izveštaj o prijavljenom kandidatu VS docent dr Evici Dinčić, za izbor u zvanje vanrednog profesora na formaciji Klinike za neurologiju Vojnomedicinske akademije u Beogradu.

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Izbori u zvanja nastavnika

Erasmus TEMPUS PROJEKTI

Važniji linkovi

Pratite nas