ИЗБОР У ЗВАЊE НАСТАВНИКА ВЕШТИНА У ВОЈНОЈ АКАДЕМИЈИ

 

Сагласно члану 119. Статута Војне академије („Службени војни лист“, број 17/2012) ставља се на увид јавности Извештај комисије за избор једног лица у звање асистента за ужу научну област Стратегија, за пријављеног кандидата капетана фрегате Игора Баришића, а по конкурсу објављеном на Интернет страници Војне академије, дана 10. 12. 2016. године. (извештај)

Сагласно члану 119. Статута Војне академије („СВЛ“, број 17/2012) стављају се на увид јавности Извештаји комисија за избор лица у звање сарадника Војне академије, по конкурсу објављеном на Интернет страници Војне академије, дана 21. 09. 2018. године, и то:

-      за избор два лица у звање асистента за ужу научну област Економска теорија и политика за пријављене кандидате поручника Владана Владисављевића и поручника Михајла Ћурчића (извештај) и

-       за избор три лица у звање сарадника у настави за ужу научну област финанасије и рачуноводство за пријављене кандидате поручника Александра Илића, потпоручника Николу Миловановића и потпоручника Николу Видовића (извештај).

Омогућава се увид у конкурсну документавију пријављених накдидата, свим заинтересованим лицима, сваког радног дана у канцеларијама референта Већа за друштвено-хуманистичке наука у времену од 10,00 до 12,00 сати.

Увид јавности траје од 04. до 18. 03. 2019. године.

ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА НА ВИСОКОШКОЛСКИМ ЈЕДИНИЦАМА УНИВЕРЗИТЕТА ОДБРАНЕ

Поводом конкурса Војне академије за избор лица у звања наставника Универзитета одбране, расписаном у листу Одбрана, број 319 од 1. јануара 2019. године, а сагласно члану 117. став 1. Статута Универзитета одбране у Београду („Службени војни лист“, број 24/11), стављају се на увид јавности Извештаји комисијеа за избор лица у звања наставника Универзитета одбране и то:

-    за избор једног лица у звање ванредног професора за ужу научну област Радарски системи за пријављеног кандидата пуковника доц. др Слободана Симића, дипл. инж. (извештај кандидата и извештај комисије),
-    за избор једног лица у звање ванредног професора за ужу научну област Транспорт и организација рада за пријављеног кандидата потпуковника доц. др Драгана Памучара, дипл. инж. (извештај кандидата и извештај комисије), и
-    за избор једног лица у звање доцента за ужу научну област Ракетни системи за пријављеног кандидата капетана др Момира Станковића, дипл. инж. (извештај кандидата и извештај комисије).

Свим заинтересованим лицима се омогућава увид у конкурсну документацију сваког радног дана у времену од 13,30 до 14,30 сати у канцеларији бр. 142 Деканата Војне академије.

УВИД ЈАВНОСТИ ПОЧЕO JE 05. 04. 2019. ГОДИНЕ И ТРАЈAO ДО 04.05. 2019. ГОДИНЕ

У ВЕЗИ СА ПРЕДМЕТНИМ УВИДОМ ЈАВНОСТИ ПОДНЕТ JE ПРИГОВОР НА ИЗБОР:

пп доц. др Драгана Памучара, дипл. инж.         Одговор на приговор

   

 

ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА НА ВИСОКОШКОЛСКИМ ЈЕДИНИЦАМА УНИВЕРЗИТЕТА ОДБРАНЕ

Поводом конкурса Војне академије за избор и поновни избор лица у звања наставника Универзитета одбране, расписаном у листу Одбрана, број 311 од 1. септембра 2018. године, а сагласно члану 117. став 1. Статута Универзитета одбране у Београду („Службени војни лист“, број 24/11), ставља се на увид јавности Извештај комисије за избор једног лица  у звање доцента за ужу научну област Опасне материје, за пријављеног кандидата мајора др Милана Танића, дипл. инж. (извештај кандидата и извештај комисије).

Поводом конкурса Војне академије за избор и поновни избор лица у звања наставника Универзитета одбране, расписаном у листу Одбрана, број 314 од 15. октобра 2018. године, а сагласно члану 117. став 1. Статута Универзитета одбране у Београду („Службени војни лист“, број 24/11), стављају се на увид јавности Извештаји комисијеа за избор и поновни  лица у звања наставника Универзитета одбране и то

-      за избор једног лица у звање ванредног професора за ужу научну област Опасне материје за пријављеног кандидата мајора доц. др Михаела Бучка, дипл. инж.

извештај кандидата
извештај комисије

 -  за поновни избор једног лица у звање доцента за ужу научну област Опасне материје за пријављену кандидаткињу војног службеника доц. др Љиљану Јелисавац, дипл. инж.  (извештај кандидата и извештај комисије) и

-    за избор једног лица у звање доцента за ужу научну област Опасне материје за пријављене кандидаткиње војног службеника др Даницу Симић извештај кандидата и извештај комисије и војног службеника др Весну Лазаревић  (извештај кандидата и извештај комисије).

Свим заинтересованим лицима се омогућава увид у конкурсну документацију сваког радног дана у времену од 13,30 до 14,30 сати у канцелатији бр. 142 Деканата Војне академије.

 УВИД ЈАВНОСТИ ПОЧЕO JE 04. 03. 2019. ГОДИНЕ И ТРАЈAO ДО 02.04. 2019. ГОДИНЕ

 

ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА НА ВИСОКОШКОЛСКИМ ЈЕДИНИЦАМА УНИВЕРЗИТЕТА ОДБРАНЕ

Поводом конкурса Војне академије за избор и поновни избор лица у звања наставника Универзитета одбране, расписаном у листу Одбрана, број 311 од 1. септембра 2018. године, а сагласно члану 117. став 1. Статута Универзитета одбране у Београду („Службени војни лист“, број 24/11), ставља се на увид јавности Извештај комисије за поновни избор једног лица  у звање доцента за ужу научну област Војна историја, за пријављеног кандидата пуковника доц. др Слободана Ђукића извештај кандидата  извештај комисије.

Свим заинтересованим лицима се омогућава увид у конкурсну документацију сваког радног дана у времену од 13,30 до 14,30 сати у канцеларији бр. 142 Деканата Војне академије.

УВИД ЈАВНОСТИ ПОЧИЊЕ 31.12. 2018. ГОДИНЕ И ТРАЈЕ ДО 29.01. 2019. ГОДИНЕ

ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА ВЕШТИНА У ВОЈНОЈ АКАДЕМИЈИ

Сагласно члану 119. Статута Војне академије („Службени војни лист“, број 17/2012) ставља се на увид јавности Извештај комисије за избор једног лица у звање професора војних вештина за ужу научну област Тактика јединица пешадије са наоружањем и опремом, за пријављеног кандидата пуковника Дејана Ранђеловића, а по конкурсу објављеном на интернет страници Војне академије, дана 25. 09. 2018. године. извештај

Омогућава се увид у конкурсну документацију пријављених накдидата, свим заинтересованим лицима, сваког радног дана у канцеларијама референта Већа техничко-технолошких наука у времену од 10,00 до 12,00 сати.

Увид јавности траје од 31.12. 2018.  до 14.01. 2019. године.

 

 

 

 

Верзија за штампу

 

A+ A-

Претрага

Избори у звања наставника

Erasmus ImprESS ТЕМПУС ПРОЈЕКТИ

Важнији линкови

Пратите нас