Studije

Univerzitet ostvaruje svoju delatnost organizovanjem studijskih programa i to na svim nivoima studija. Studijski programi ostvaruju se u okviru obrazovno-naučnih polja utvrđenih u skladu sa odlukom Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje.
Univerzitet ostvaruje i studijske programe u interdisciplinarnim i multidisciplinarnim oblastima.Delatnost Univerziteta zasniva se na jedinstvu obrazovnog i naučnoistraživačkog rada.

Printer frendly

 

A+ A-

Quicksearch

Menu

Selection of professors

Erasmus TEMPUS PROJECTS

Links

Follow Us