29.12.2022

130. редовна седница Сената Универзитета одбране у БеоградуДана 29. децембра 2022. године у сали број 105 Ректората Универзитета одбране одржана је 130. редовна седница Сената Универзитета одбране у Београду. На седници је на основу захтева Војне академије Универзитета одбране донета одлука о ангажовању ванредног професора др Станислава Стојановића у својству ментора и члана комисије за оцену и одбрану докторске дисертације кандидата Милице Младеновић.Сенат Универзитета одбране донео је одлуке о избору у звање 6 наставника са Медицинског факултета ВМА Универзитета одбране. У звање редовног професора изабрани су вс ванр. проф др Љиљана Радосавчев и вс ванр. проф. др Снежана Ђорђевић, у звање ванредног професора изабрани су пуковник доц. др Дејан Костић и вс доц. др Звездана Стојановић, а у звање доцента изабрани су потпуковник др Саша Милићевић и вс др Михаило БезмаревићНа седници Сената разматрана је и одлука Наставно-научног већа Медицинског факултета ВМА Универзитета одбране у вези давања сагласности на одлуку и извештај о оцени докторске дисертације кандидата Јелене ЏудовићЧланови Сената УО су поступајући по одредбама члана 17. Правилника о поступку и условима доделе звања и права лица изабраног у звање професор емеритус (''СВЛ'' број 38/21) донели одлуку о изгледу и садржини Повеље „Професор емеритус”.
photoФОТОГАЛЕРИЈА