ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА НА ВИСОКОШКОЛСКИМ ЈЕДИНИЦАМА УНИВЕРЗИТЕТА ОДБРАНЕ

Поводом конкурса Војне академије за поновни избор два лица у звања доцента Универзитета одбране, расписаном у листу Одбрана, број 320 од 1. фебруара 2019. године, а сагласно члану 117. став 1. Статута Универзитета одбране у Београду („Службени војни лист“, број 24/11), стављају се на увид јавности Извештаји комисија  пријављених кандидата, пуковника доц. Др Горана Жупца извештај кандидата, извештај комисије, и пуковника доц. др Ивана Петровића извештај кандидата, извештај комисије.

Свим заинтересованим лицима се омогућава увид у конкурсну документацију сваког радног дана у времену од 13,30 до 14,30 сати у канцелатији бр. 142 Деканата Војне академије.

УВИД ЈАВНОСТИ ПОЧИЊЕ 03. 06. 2019. ГОДИНЕ И ТРАЈЕ ДО 02. 07.  2019. ГОДИНЕ

 

 

ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА НА ВИСОКОШКОЛСКИМ ЈЕДИНИЦАМА УНИВЕРЗИТЕТА ОДБРАНЕ

Поводом конкурса Војне академије за избор лица у звања наставника Универзитета одбране, расписаном у листу Одбрана, број 319 од 1. јануара 2019. године, а сагласно члану 117. став 1. Статута Универзитета одбране у Београду („Службени војни лист“, број 24/11), стављају се на увид јавности Извештаји комисијеа за избор лица у звања наставника Универзитета одбране и то:

-    за избор једног лица у звање ванредног професора за ужу научну област Радарски системи за пријављеног кандидата пуковника доц. др Слободана Симића, дипл. инж. (извештај кандидата и извештај комисије),
-    за избор једног лица у звање ванредног професора за ужу научну област Транспорт и организација рада за пријављеног кандидата потпуковника доц. др Драгана Памучара, дипл. инж. (извештај кандидата и извештај комисије), и
-    за избор једног лица у звање доцента за ужу научну област Ракетни системи за пријављеног кандидата капетана др Момира Станковића, дипл. инж. (извештај кандидата и извештај комисије).

Свим заинтересованим лицима се омогућава увид у конкурсну документацију сваког радног дана у времену од 13,30 до 14,30 сати у канцеларији бр. 142 Деканата Војне академије.

УВИД ЈАВНОСТИ ПОЧЕO JE 05. 04. 2019. ГОДИНЕ И ТРАЈAO ДО 04.05. 2019. ГОДИНЕ

У ВЕЗИ СА ПРЕДМЕТНИМ УВИДОМ ЈАВНОСТИ ПОДНЕТ JE ПРИГОВОР НА ИЗБОР:

пп доц. др Драгана Памучара, дипл. инж.          Одговор на приговор

 

ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА НА ВИСОКОШКОЛСКИМ ЈЕДИНИЦАМА УНИВЕРЗИТЕТА ОДБРАНЕ

Поводом конкурса Војне академије за избор и поновни избор лица у звања наставника Универзитета одбране, расписаном у листу Одбрана, број 311 од 1. септембра 2018. године, а сагласно члану 117. став 1. Статута Универзитета одбране у Београду („Службени војни лист“, број 24/11), ставља се на увид јавности Извештај комисије за избор једног лица  у звање доцента за ужу научну област Опасне материје, за пријављеног кандидата мајора др Милана Танића, дипл. инж. (извештај кандидата и извештај комисије).

Поводом конкурса Војне академије за избор и поновни избор лица у звања наставника Универзитета одбране, расписаном у листу Одбрана, број 314 од 15. октобра 2018. године, а сагласно члану 117. став 1. Статута Универзитета одбране у Београду („Службени војни лист“, број 24/11), стављају се на увид јавности Извештаји комисијеа за избор и поновни  лица у звања наставника Универзитета одбране и то

-      за избор једног лица у звање ванредног професора за ужу научну област Опасне материје за пријављеног кандидата мајора доц. др Михаела Бучка, дипл. инж.

извештај кандидата
извештај комисије

 -  за поновни избор једног лица у звање доцента за ужу научну област Опасне материје за пријављену кандидаткињу војног службеника доц. др Љиљану Јелисавац, дипл. инж.  (извештај кандидата и извештај комисије) и

-    за избор једног лица у звање доцента за ужу научну област Опасне материје за пријављене кандидаткиње војног службеника др Даницу Симић извештај кандидата и извештај комисије и војног службеника др Весну Лазаревић  (извештај кандидата и извештај комисије).

Свим заинтересованим лицима се омогућава увид у конкурсну документацију сваког радног дана у времену од 13,30 до 14,30 сати у канцелатији бр. 142 Деканата Војне академије.

 УВИД ЈАВНОСТИ ПОЧИЊЕ 04. 03. 2019. ГОДИНЕ И ТРАЈЕ ДО 02.04. 2019. ГОДИНЕ

 

 

 

ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА НА ВИСОКОШКОЛСКИМ ЈЕДИНИЦАМА УНИВЕРЗИТЕТА ОДБРАНЕ

Поводом конкурса Војне академије за избор и поновни избор лица у звања наставника Универзитета одбране, расписаном у листу Одбрана, број 311 од 1. септембра 2018. године, а сагласно члану 117. став 1. Статута Универзитета одбране у Београду („Службени војни лист“, број 24/11), ставља се на увид јавности Извештај комисије за поновни избор једног лица  у звање доцента за ужу научну област Војна историја, за пријављеног кандидата пуковника доц. др Слободана Ђукића извештај кандидата  извештај комисије.

Свим заинтересованим лицима се омогућава увид у конкурсну документацију сваког радног дана у времену од 13,30 до 14,30 сати у канцеларији бр. 142 Деканата Војне академије.

УВИД ЈАВНОСТИ ПОЧИЊЕ 31.12. 2018. ГОДИНЕ И ТРАЈЕ ДО 29.01. 2019. ГОДИНЕ

 

ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА ВЕШТИНА У ВОЈНОЈ АКАДЕМИЈИ

Сагласно члану 119. Статута Војне академије („Службени војни лист“, број 17/2012) ставља се на увид јавности Извештај комисије за избор једног лица у звање професора војних вештина за ужу научну област Тактика јединица пешадије са наоружањем и опремом, за пријављеног кандидата пуковника Дејана Ранђеловића, а по конкурсу објављеном на интернет страници Војне академије, дана 25. 09. 2018. године. извештај

Омогућава се увид у конкурсну документацију пријављених накдидата, свим заинтересованим лицима, сваког радног дана у канцеларијама референта Већа техничко-технолошких наука у времену од 10,00 до 12,00 сати.

Увид јавности траје од 31.12. 2018.  до 14.01.2019. године. 

 

ИЗБОР У ЗВАЊА САРАДНИКА У ВОЈНОЈ АКАДЕМИЈИ

Сагласно члану 119. Статута Војне академије („Службени војни лист“, број 17/2012) стављају се на увид јавности Извештаји комисија за избор лица у звање сарадника на Војној академији, а по конкурсу објављеном на Интернет страници Војне академије, дана 15. 07. 2018. године, и то:

-   за избор једног лица у звање асистента за ужу научну област Телекомуникације, за пријављеног кандидата потпоручника Данила Лазовића, дипл. инж. (извештај) и

-   за избор једног лица у асистента за ужу научну област Опасне материје, за пријављеног кандидата поручника Стевана Ступара, дипл. инж. (извештај).

Сагласно члану 119. Статута Војне академије („Службени војни лист“, број 17/2012) ставља се на увид јавности Извештај комисије за избор једног лица у звање асистента за ужу научну област Менаџмент у одбрани, за пријављеног кандидата Ненада Ковачевића, а по конкурсу објављеном на Интернет страници Војне академије, дана 08. 05. 2018. године.
(извештај).

Увид јавности трајao jе од 26.11.  до 10.12.2018. године.

ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА НА ВОЈНОЈ АКАДЕМИЈИ

Поводом конкурса Војне академије за избор и поновни избор лица у звања наставника Универзитета одбране, расписаном у листу Одбрана, број 301 од 1. септембра 2018. године, а сагласно члану 117. став 1. Статута Универзитета одбране у Београду („Службени војни лист“, број 24/11), ставља се на увид јавности Извештај комисије за избор једног лица  у звање доцента за ужу научну област Енглески језик, за пријављену кандидаткињу војног службеника др Тамару Вукомановић (извештај кандидата извештај комисије).

Свим заинтересованим лицима се омогућава увид у конкурсну документацију сваког радног дана у времену од 13,30 до 14,30 сати у канцелатији бр. 142 Деканата Војне академије.

УВИД ЈАВНОСТИ ПОЧЕO JE 26.11. 2018. ГОДИНЕ И ТРАЈAO JЕ ДО 25.12. 2018. ГОДИНЕ

 

ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА НА ВИСОКОШКОЛСКИМ ЈЕДИНИЦАМА УНИВЕРЗИТЕТА ОДБРАНЕ

По конкурсу ВА, расписаном у листу Одбрана, број 301 од 1. априла 2018. године:

- за избор једног лица у звање доцента за ужу научну област Стратегија, за пријављеног кандидата капетана др Миљана Филимоновића извештај комисије

По конкурсу ВА, расписаном у листу Одбрана, број 301 од 1. маја 2018. године:

за поновни избор једног лица у звање доцента за ужу научну област Електротехника и електроника за пријављеног кандидата пуковника доц. др Љубишу Томића, дипл. инж.извештај комисије

- за избор једног лица у звање доцента за ужу научну област Системи наоружања за пријављеног кандидата др Дарка Васиљевића, дипл. инж. извештај комисије

за избор једног лица у звање доцента за ужу научну област Менаџмент у одбрани за пријављеног кандидата потпуковника др Милана Миљковића извештај комисије и

- за поновни избор три лица у звање доцента за ужу научну област Економска теорија и политика за пријављене кандидате пуковника доц. др Милана Милуновића извештај комисијe, пуковника доц. др Неџада Имамовића  извештај комисијe и војног службеника доц. др Небојшу Драговића извештај комисијe.

Поводом конкурса Војне академије за избор лица у звања наставника Универзитета одбране, расписаном у листу Одбрана, број 301 од 1. маја 2018. године, а сагласно члану 117. став 1. Статута Универзитета одбране у Београду („Службени војни лист“, број 24/11), стављају се на увид јавности Извештаји комисија за избор лица у звање наставника Универзитета одбране, и то:

-         за поновни избор једног лица у звање доцента за ужу научну област Економија логистике одбране и интендантура за пријављеног кандидата пуковника доц. др Марјана Мирчевског извештај кандидата извештај комисије,

-              за избор једног лица у звање доцента за ужу научну област Економија логистике одбране и интендантура за пријављеног кандидата мајора др Србољуба Николића извештај кандидата  извештај комисије и

-         за избор једног лица у звање доцента за ужу научну област Тактика за пријављеног кандидата пуковника др Сашу Деветака извештај кандидатa  извештај комисије.

Поводом конкурса Војне академије за избор и поновни избор лица у звања наставника Универзитета одбране, расписаном у листу Одбрана, број 306 од 15. јуна 2018. године, а сагласно члану 117. став 1. Статута Универзитета одбране у Београду („Службени војни лист“, број 24/11), ставља се на увид јавности Извештај комисије за избор лица  у звање наставника Универзитета одбране, и то једног лица звање доцента за ужу научну област Физичко васпитање, за пријављеног кандидата војног службеника др Бориса Главача извештај кандидата  извештај комисије

Свим заинтересованим лицима се омогућава увид у конкурсну документацију сваког радног дана у времену од 13,30 до 14,30 сати у канцеларији бр. 142 Деканата Војне академије.

УВИД ЈАВНОСТИ ПОЧЕO JE 17. 09. 2018. ГОДИНЕ И ТРАЈAO ДО 16.10. 2018. ГОДИНЕ

 

У ВЕЗИ СА ПРЕДМЕТНИМ УВИДОМ ЈАВНОСТИ ПОДНЕТИ СУ ПРИГОВОРИ НА ИЗБОР СЛЕДЕЋИХ ЛИЦА:

пк доц. др Неџада Имамовића    - Одговор комисије на приговор

пк доц. др Марјана Мирчевског  - Одговор комисије на приговор

пк доц. др Милана Милуновића   - Одговор комисије на приговор

вс Бориса Главача                      - Одговор комисије на приговор

пк Саше Деветака                       - Одговор комисије на приговор

 

 

Верзија за штампу

 

A+ A-

Претрага

Избори у звања наставника

Erasmus ImprESS ТЕМПУС ПРОЈЕКТИ

Важнији линкови

Пратите нас